Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d013502 t150m^"
 1. chirurgie operační
  chirurgická operace
  chirurgické činnosti
  chirurgické operace
  chirurgické výkony
  chirurgické zákroky
  chirurgický výkon
  chirurgický zákrok
  Ghost Surgery
  operační postupy
  operační procedury
  Operative Procedures
  Operative Surgical Procedure
  Operative Surgical Procedures
  Procedure, Operative Surgical
  Procedures, Operative Surgical
  Surgery, Ghost
  Surgical Procedure, Operative
  Surgical Procedures
  ablace
  ambulantní chirurgické výkony
  anastomóza chirurgická
  asistovaná cirkulace
  bariatrická chirurgie
  bezkrevní lékařské a chirurgické výkony
  biopsie
  chirurgická dekomprese
  chirurgie s pomocí počítače
  chirurgie trávicího traktu
  chirurgie ultrazvuková
  cytoredukční chirurgie
  debridement
  disekce
  drenáž
  elektivní chirurgické výkony
  elektrochirurgie
  endokrinní chirurgické výkony
  exenterace pánve
  fasciotomie
  hemostáza chirurgická
  hluboká mozková stimulace
  hrudní chirurgické výkony
  kardiovaskulární chirurgické výkony
  keratektomie
  kyretáž
  laparotomie
  ligace
  lymfadenektomie
  malé chirurgické výkony
  mastektomie
  metastázektomie
  mikrochirurgie
  mimotělní oběh
  miniinvazivní chirurgické výkony
  myotomie
  neterapeutická modifikace těla
  neurochirurgické výkony
  odstranění implantátu
  oftalmologické chirurgické výkony
  ortopedické výkony
  otorinolaryngologické chirurgické výkony
  perioperační období
  perioperační péče
  peroperační monitorování
  pneumektomie
  porodnické chirurgické výkony
  přední temporální lobektomie
  profylaktické chirurgické výkony
  protézy - implantace
  punkce
  rekonstrukční chirurgické výkony
  reoperace
  second-look chirurgie
  splenektomie
  stomatochirurgické výkony
  symfyzeotomie
  techniky uzavření rány
  transplantace
  urogenitální chirurgické výkony
  zavedení chirurgických vývodů
  chirurgie
  operační sály
  peroperační komplikace
  pooperační komplikace
  reoperace
  Surgical Procedures, Operative
  MESH
  (62) - MESH
  (123) - Books
  (3) - Video records
  (3) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 2. obory chirurgické
  Surgical Specialties
  lékařství
  chirurgická onkologie
  chirurgie
  gynekologie
  hrudní chirurgie
  kolorektální chirurgie
  neurochirurgie
  oftalmologie
  ortognátní chirurgie
  ortopedie
  otorinolaryngologie
  plastická chirurgie
  porodnictví
  traumatologie
  urologie
  Specialties, Surgical
  MESH
  (15) - MESH
  subject heading

  subject heading