Search results

 1. nervový systém - fyziologické jevy
  Nervous System Physiologic Processes
  Nervous System Physiological Concepts
  Nervous System Physiological Phenomenon
  Nervous System Physiological Process
  Nervous System Physiological Processes
  Nervous System Physiology
  nervový systém - fyziologické pojmy
  nervový systém - fyziologické procesy
  nervový systém - fyziologie
  Physiology, Nervous System
  muskuloskeletální a nervový systém - fyziologické jevy
  akustika řeči
  arousal
  axonální přenos
  chronaxie
  chuťový práh
  čití, cítění
  dominance mozková
  habituace (psychofyziologie)
  kindling (neurologie)
  kortikální excitabilita
  membránové potenciály
  mozkové vlny
  nervové vedení
  nervový přenos
  nervový útlum
  neurogeneze
  neuroimunomodulace
  neuroplasticita
  neuroprotekce
  neurosekrece
  psychomotorický výkon
  reakční čas
  řeč
  reflex
  refrakterní doba elektrofyziologická
  regenerace nervu
  senzitizace centrálního nervového systému
  senzorický gating
  spánek
  tlak mozkomíšního moku
  vyšší nervová činnost
  Nervous System Physiological Phenomena
  t150m
  (32) - t150m
  subject heading

  subject heading

 2. psychofyziologie
  fyziologická psychologie
  Mind-Body Relations (Physiology)
  Mind-Body Relationship (Physiology)
  Physiologic Psychology
  Physiological Psychology
  psychologie fyziologická
  Psychology, Physiologic
  Psychology, Physiological
  vztah mysl - tělo fyziologicky
  vztah mysli a těla (fyziologie)
  behaviorální vědy
  fyziologie
  psychologické jevy a procesy
  psychosomatické a relaxační terapie
  arousal
  autostimulace
  biofeedback (psychologie)
  červenání se
  chuť k jídlu
  čití, cítění
  detekce lži
  dominance mozková
  habituace (psychofyziologie)
  neuropsychologie
  orientace
  psychický stres
  psychoneuroimunologie
  reakční čas
  reflex
  spánek
  uspokojení potřeb
  vědomí
  psychosomatické lékařství
  Psychophysiology
  t150m
  (24) - t150m
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. 3.sny

  sny
  Nightmares
  noční můra
  noční můry
  sen
  zlé sny
  zlý sen
  imaginace
  spánek
  Dreams
  t150m
  (2) - t150m
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. somnolence
  Somnolence
  zvýšená ospalost
  příznaky a symptomy
  spánek
  Sleepiness
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 5. spánková deprivace
  deprivace REM fáze spánku
  Insufficient Sleep Syndrome
  REM Sleep Deprivation
  Sleep Fragmentation
  spánek - deprivace
  spánek - deprivace REM fáze
  spánková fragmentace
  syndrom nedostatečného spánku
  dyssomnie
  poruchy spánku a bdění
  spánek
  Sleep Deprivation
  t150m
  (3) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. spánková hygiena
  Good Sleep Habits
  spánkové návyky
  spánek
  zdravé chování
  poruchy spánku a bdění
  Sleep Hygiene
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 7. spánková latence
  latence usnutí
  REM Sleep Latency
  Sleep Onset Latency
  spánek
  Sleep Latency
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 8. stadia spánku
  fáze spánku
  N1 spánek
  N1-Sleep
  N2 spánek
  N2-Sleep
  non-REM stadium 1
  non-REM stadium 2
  NREM 1
  NREM 2
  NREM stadium 1
  NREM stadium 2
  NREM Stage 1
  NREM Stage 2
  spánek - stadia
  spánek N1
  spánek N2
  spánek
  spánek pomalých vln
  spánek REM
  Sleep Stages
  t150m
  (4) - t150m
  subject heading

  subject heading