Search results

 1. kardiopulmonální resuscitace
  Basic Cardiac Life Support
  Cardio-Pulmonary Resuscitation
  Code Blue
  CPR
  dýchání z úst do úst
  KPR
  Life Support, Basic Cardiac
  Mouth-to-Mouth Resuscitation
  základní neodkladná resuscitace
  resuscitace
  kardiopulmonální resuscitace rozšířená
  srdeční zástava
  Cardiopulmonary Resuscitation
  MESH
  (3) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. masáž srdce
  Cardiac Massage
  srdce - masáž
  kardiochirurgické výkony
  resuscitace
  Heart Massage
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. náhlá smrt
  smrt náhlá
  Sudden Death
  smrt
  náhlá neočekávaná smrt při epilepsii
  náhlá smrt kojenců
  náhlá srdeční smrt
  náhlá smrt kojenců
  resuscitace
  Death, Sudden
  MESH
  (4) - MESH
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. resuscitační směrnice
  Do-Not-Resuscitate Orders
  nezahájení resuscitace
  příkaz neresuscitovat
  resuscitační strategie
  Resuscitation Decisions
  Resuscitation Policies
  rozhodnutí o zahájení/nezahájení resuscitace
  Withholding Resuscitation
  péče o umírající
  právní vědy
  resuscitace
  dodržení předchozích instrukcí
  eutanazie pasivní
  nenasazení léčby
  zbytečná diagnóza a terapie
  Resuscitation Orders
  MESH
  (9) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. terapie náhlých příhod
  Emergency Therapy
  náhlé příhody - terapie
  neodkladná péče
  Therapy, Emergency
  terapie
  Heimlichův hmat
  neodkladná péče o pacienty s traumatem
  první pomoc
  resuscitace
  transport pacientů
  náhlé příhody
  Emergency Treatment
  MESH
  (7) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. umělé dýchání
  dýchání umělé
  Mechanical Ventilation
  mechanická ventilace
  Ventilation, Mechanical
  dechová terapie
  resuscitace
  zajištění dýchacích cest
  interaktivní ventilační podpora dechu
  kapalinová ventilace
  neinvazivní ventilace
  odpojení od ventilátoru
  ventilace jedné plíce
  ventilace umělá s výdechovým přetlakem
  vysokofrekvenční ventilace
  mechanické ventilátory
  zvlhčovače vzduchu
  Respiration, Artificial
  MESH
  (12) - MESH
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. utonutí
  smrt utonutím
  rány a poranění
  smrt
  úrazy a nehody
  utonutí neúplné
  resuscitace
  utonutí neúplné
  Drowning
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading