Search results

 1. bronchitida
  průdušky - zánět
  zánět průdušek
  bronchiální nemoci
  infekce dýchací soustavy
  obstrukční plicní nemoci
  bronchiolitida
  chronická bronchitida
  Bronchitis
  MESH
  (5) - MESH
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. COVID-19
  2019 Novel Coronavirus Disease
  2019 Novel Coronavirus Infection
  2019-nCoV Disease
  2019-nCoV Infection
  Coronavirus Disease 2019
  Coronavirus Disease-19
  COVID-19 Pandemic
  COVID-19 Pandemics
  COVID-19 Virus Disease
  COVID-19 Virus Infection
  COVID19
  infekce 2019-nCoV
  infekce COVID-19
  infekce SARS-CoV-2
  onemocnění 2019-nCoV
  pandemie COVID-19
  SARS Coronavirus 2 Infection
  SARS-CoV-2 Infection
  virové onemocnění COVID-19
  infekce dýchací soustavy
  koronavirové infekce
  virová pneumonie
  COVID-19
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. empyém pleurální
  empyém hrudníku
  Empyema, Thoracic
  pyothorax
  Pyothorax
  pyotorax
  empyém
  infekce dýchací soustavy
  nemoci pleury
  empyém tuberkulózní
  Empyema, Pleural
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. faryngitida
  bolení v krku
  bolest v krku
  hltan - zánět
  pharyngitis
  Sore Throat
  zánět hltanu
  infekce dýchací soustavy
  nemoci faryngu
  nazofaryngitida
  retrofaryngeální absces
  tonzilitida
  Pharyngitis
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. chřipka lidská
  chřipka
  Grippe
  Human Flu
  Human Influenza
  Influenza
  Influenza in Humans
  infekce dýchací soustavy
  infekce viry z čeledi Orthomyxoviridae
  pandemie španělské chřipky 1918-1919
  Influenza, Human
  MESH
  (3) - MESH
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. infekce
  Infection
  Infection and Infestation
  Infections and Infestations
  nákaza
  asymptomatické infekce
  bakteriální infekce a mykózy
  fokální infekce
  gingivitida
  hepatitida zvířat
  hnisání
  infekce centrálního nervového systému
  infekce dýchací soustavy
  infekce měkkých tkání
  infekce močového ústrojí
  infekce pánve
  infekce reprodukčního traktu
  infekce spojené s protézou
  infekce spojené se zdravotní péčí
  infekce v ráně
  infekce získané v komunitě
  infekční artritida
  infekční komplikace v těhotenství
  infekční nemoci
  infekční nemoci kostí
  infekční nemoci kůže
  kardiovaskulární infekce
  katétrové infekce
  koinfekce
  laboratorní infekce
  latentní infekce
  nemoci přenášené vektory
  nemoci přenášené vodou
  nemoci, jimž lze předcházet očkováním
  nitrobřišní infekce
  oční infekce
  oportunní infekce
  parazitární nemoci
  PEMS
  sepse
  sexuálně přenosné nemoci
  toxemie
  virové nemoci
  zánětlivé aneurysma
  zoonózy
  antiinfekční látky
  Infections
  MESH
  (40) - MESH
  (34) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. komplex respiračního onemocnění skotu
  infekce dýchací soustavy
  nemoci skotu
  enzootická pneumonie telat
  pneumonie dobytka atypická intersticiální
  přepravní stresový syndrom
  Bovine Respiratory Disease Complex
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 8. laryngitida
  hrtan - zánět
  zánět hrtanu
  infekce dýchací soustavy
  nemoci laryngu
  krup
  Laryngitis
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. legionelóza
  legionelové infekce
  gramnegativní bakteriální infekce
  infekce dýchací soustavy
  legionářská nemoc
  Legionellosis
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. nachlazení
  Catarrh
  Cold, Common
  Coryza, Acute
  katar
  koryza akutní
  nastuzení
  infekce dýchací soustavy
  pikornavirové infekce
  Common Cold
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading