Search results

 1. dechová frekvence
  frekvence dýchání
  Respiration Rate
  dýchání
  vitální znaky
  Respiratory Rate
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 2. dýchací systém - fyziologické jevy
  dýchací systém - fyziologické procesy
  dýchací systém - fyziologie
  Physiology, Respiratory
  plíce - fyziologické jevy
  plíce - fyziologické procesy
  pulmonální fyziologické jevy
  pulmonální fyziologické procesy
  Pulmonary Physiological Phenomena
  Pulmonary Physiological Phenomenon
  Pulmonary Physiological Process
  Pulmonary Physiological Processes
  Respiratory Physiologic Processes
  Respiratory Physiological Concepts
  Respiratory Physiological Phenomenon
  Respiratory Physiological Process
  Respiratory Physiological Processes
  Respiratory Physiology
  krevní oběh, dýchání - fyziologické jevy
  rezistence dýchacích cest
  poddajnost plic
  mukociliární clearance
  fonace
  plicní oběh
  difuzní kapacita plic
  dýchání
  plicní ventilace
  dýchání - mrtvý prostor
  respirační zvuky
  kýchání
  celková kapacita plic
  Valsalvův manévr
  poměr plicní ventilace a perfuze
  hlas
  dechová práce
  zívání
  remodelace dýchacích cest
  absorpce v dýchacích cestách
  eliminace plícemi
  Respiratory Physiological Phenomena
  t150m
  (21) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. dýchání - mechanika
  Breathing Mechanics
  dýchání
  nadechnutí
  bronchokonstrikce
  vydechnutí
  rezistence dýchacích cest
  poddajnost plic
  Respiratory Mechanics
  t150m
  (6) - t150m
  subject heading

  subject heading

 4. 4.plíce

  plíce
  pulmo
  dýchací systém
  bronchy
  plicní alveoly
  vzduchové vaky
  pneumektomie
  plicní oběh
  dýchání
  Lung
  t150m
  (3) - t150m
  (11) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 5. respirační transport
  biologický transport
  dýchání
  výměna plynů v plicích
  Respiratory Transport
  t150m
  (3) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. zadržování dechu
  zadržení dechu
  dýchání
  Breath Holding
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading