Search results

 1. anonymizace dat
  Data Masking
  Deidentification
  De-Identification
  maskování dat
  důvěrnost informací
  výzkum
  zabezpečení počítačových systémů
  osobní údaje
  Data Anonymization
  t150m
  (4) - t150m
  subject heading

  subject heading

 2. behaviorální výzkum
  behaviorální vědy
  výzkum
  biobehaviorální přístup
  Behavioral Research
  t150m
  (3) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. biomedicínský výzkum
  Experimental Medicine
  Investigational Medicine
  Investigative Medicine
  lékařský výzkum
  Medical Research
  Research, Biomedical
  Research, Medical
  výzkum
  výzkum v rehabilitaci
  výzkum v lékárnictví
  farmaceutický výzkum
  zdravotnické služby - výzkum
  experimenty na lidech
  ošetřovatelský výzkum
  výsledky - hodnocení (zdravotní péče)
  zubní lékařství - výzkum
  výzkum embrya
  výzkum plodu
  genetický výzkum
  translační medicína
  výzkum kmenových buněk
  laboratorní zvířata
  Biomedical Research
  t150m
  (15) - t150m
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. empirický výzkum
  výzkum
  kvalitativní výzkum
  zakotvená teorie
  sběr dat
  Empirical Research
  t150m
  (4) - t150m
  subject heading

  subject heading

 5. etika výzkumu
  Research Ethics
  etika
  cenzura ve výzkumu
  Helsinská deklarace
  mylná představa o léčbě
  therapeutic equipoise
  experimenty na lidech
  výzkum
  experimenty na zvířatech
  výzkum embrya
  výzkum plodu
  Ethics, Research
  t150m
  (10) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. experimenty na zvířatech
  Animal Experimental Use
  Animal Experiments
  Animal Research
  animální modely
  experimentování na zvířatech
  experimentování se zvířaty
  pokusy na zvířatech
  provádění pokusů na zvířatech
  zvířecí experimenty
  výzkumné techniky
  výzkum
  vivisekce
  alternativy k pokusům na zvířatech
  metoda rotující tyčky
  alternativy k pokusům na zvířatech
  modely u zvířat
  bioetická témata
  etika výzkumu
  Animal Experimentation
  t150m
  (8) - t150m
  subject heading

  subject heading

 7. interdisciplinární výzkum
  multidisciplinární výzkum
  Multidisciplinary Research
  transdisciplinární výzkum
  Transdisciplinary Research
  výzkum
  Interdisciplinary Research
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 8. komunitní participační výzkum
  Consumer-Driven Community-Based Research
  zdravotnické služby - výzkum
  výzkum
  Community-Based Participatory Research
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 9. operační výzkum
  výzkum
  systémová analýza
  zpětná vazba
  metoda Monte Carlo
  teorie pravděpodobnosti
  programování lineární
  rozhodovací teorie
  teorie her
  informační teorie
  Operations Research
  t150m
  (9) - t150m
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. ověření koncepční studie
  ověření hodnocení koncepce
  ověření koncepčního modelu
  ověření koncepčního prototypu
  Proof of Concept Approach
  Proof of Concept Demonstration
  Proof of Concept Evaluation
  Proof of Concept Experiment
  Proof of Concept Investigation
  Proof of Concept Model
  Proof of Concept Prototype
  Proof of Concept Research
  Proof of Concept Studies
  Proof of Concept Testing
  test předvedeného konceptu
  testování koncepce výzkumu
  zkouška koncepce výzkumu
  výzkum
  Proof of Concept Study
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading