Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d012046 t150m^"
 1. arteterapie
  terapie uměním
  Therapy, Art
  psychoterapie
  rehabilitace
  senzorické arteterapie
  Art Therapy
  MESH
  (3) - MESH
  (1) - Books
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. biblioterapie
  psychoterapie
  rehabilitace
  Bibliotherapy
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. časné pohybování
  Accelerated Ambulation
  akcelerovaná rehabilitace
  Ambulation, Early
  časná mobilizace
  časná rehabilitace
  Early Mobilization
  mobilizace pacienta
  rehabilitace
  Early Ambulation
  MESH
  (1) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. činnosti denního života
  Activities, Daily Living
  ADL
  aktivity běžného života
  Chronic Limitation of Activity
  chronické omezení aktivity
  denní režim
  Limitation of Activity, Chronic
  lidské činnosti
  rehabilitace
  funkční status
  péče o sebe
  samostatný způsob života
  zanedbanost
  zapojení do společnosti
  Karnofského skóre
  stupnice dopadu nemoci na kvalitu života
  Activities of Daily Living
  MESH
  (8) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. ergoterapie
  Ergotherapy
  terapie prací
  Therapy, Occupational
  nelékařská zdravotnická povolání
  rehabilitace
  Occupational Therapy
  MESH
  (2) - MESH
  (14) - Books
  (1) - Electronic sources
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. fyziatrie
  fyzikální medicína
  fyzikální medicína a rehabilitace
  Medicine, Physical
  Physiatrics
  Physiatry
  Physical Medicine
  Physical Medicine and Rehabilitation
  lékařství
  rehabilitace
  biomechanika
  Physical and Rehabilitation Medicine
  MESH
  (2) - MESH
  (11) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. fyzioterapie (techniky)
  fyzikální terapie - techniky
  fyzioterapie neurologických pacientů
  Group Physiotherapy
  Neurological Physiotherapy
  Neurophysiotherapy
  Physical Therapy
  Physical Therapy Techniques
  Physiotherapy (Techniques)
  rehabilitace neurologických pacientů
  skupinová fyzioterapie
  rehabilitace
  terapie
  elektrostimulační terapie
  hydroterapie
  léčba mimotělní rázovou vlnou
  muskuloskeletální manipulace
  orofaciální oblast - myoterapie
  posturální drenáž
  techniky cvičení a pohybu
  terapie cvičením
  terapie suchou jehlou
  zooterapie
  zrcadlová terapie v rehabilitaci
  pooperační péče
  Physical Therapy Modalities
  MESH
  (15) - MESH
  (31) - Books
  (2) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 8. kardiovaskulární rehabilitace
  Cardiovascular Rehabilitation
  rehabilitace kardiaků
  rehabilitace
  obnova funkce
  Cardiac Rehabilitation
  MESH
  (2) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. muzikoterapie
  terapie hudbou
  Therapy, Music
  psychoterapie
  rehabilitace
  senzorické arteterapie
  akustická stimulace
  Music Therapy
  MESH
  (4) - MESH
  (3) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. následná péče
  After Care
  After-Treatment
  doléčování
  Follow-Up Care
  Postabortal Programs
  Postabortion
  kontinuita péče o pacienty
  rehabilitace
  domovy s denní péčí
  Aftercare
  MESH
  (3) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.