Search results

 1. arousal
  korové vzbuzení
  nabuzení
  Vigilance, Cortical
  vybuzení
  zvýšená úroveň aktivace
  nervový systém - fyziologické jevy
  psychofyziologie
  pozornost
  bdění
  Arousal
  t150m
  (4) - t150m
  subject heading

  subject heading

 2. autostimulace
  chování
  psychofyziologie
  Self Stimulation
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. behaviorální vědy
  Proxemics
  proxemie
  behaviorální disciplíny a činnosti
  behaviorální lékařství
  etologie
  behaviorální genetika
  parapsychologie
  psychiatrie
  psycholingvistika
  psychologie
  psychopatologie
  psychofarmakologie
  psychofyzika
  psychofyziologie
  sociální vědy
  sociobiologie
  behaviorální výzkum
  sexuologie
  Behavioral Sciences
  t150m
  (16) - t150m
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. biofeedback (psychologie)
  Biofeedback
  Biofeedback (Psychology)
  Bogus Physiological Feedback
  falešný fyziologický feedback
  False Physiological Feedback
  Feedback, Psychophysiologic
  Feedback, Psychophysiological
  myofeedback
  Myofeedback
  Psychophysiologic Feedback
  behaviorální terapie
  psychofyziologie
  psychosomatické a relaxační terapie
  feedback psychologický
  senzorická zpětná vazba
  neurofeedback
  zpětná vazba
  Biofeedback, Psychology
  t150m
  (7) - t150m
  subject heading

  subject heading

 5. červenání se
  neverbální komunikace
  psychofyziologie
  Blushing
  t150m
  (3) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. čití, cítění
  Organoleptic
  Sensory Function
  smyslové vnímání
  nervový systém - fyziologické jevy
  psychofyziologie
  sluch
  bolest
  propriocepce
  čich
  chuť
  vnímání teploty
  hmat
  zrak
  percepce tíhy
  radost
  muskuloskeletální bolest
  mastodynie
  průlomová bolest
  percepce
  Sensation
  t150m
  (16) - t150m
  subject heading

  subject heading

 7. detekce lži
  lhaní - detekce
  kriminální psychologie
  soudní lékařství
  psychofyziologie
  Lie Detection
  t150m
  (4) - t150m
  subject heading

  subject heading

 8. dominance mozková
  Cerebral Dominance
  Hemispheric Specialization
  specializace hemisfér
  specializace mozkových hemisfér
  nervový systém - fyziologické jevy
  psychofyziologie
  funkční lateralita
  afázie
  Dominance, Cerebral
  t150m
  (3) - t150m
  subject heading

  subject heading

 9. fyziologie
  biologické vědy
  elektrofyziologie
  endokrinologie
  neurofyziologie
  fyziologie srovnávací
  psychofyziologie
  Physiology
  t150m
  (6) - t150m
  (341) - Books
  (1) - Graphics
  (3) - Electronic sources
  (7) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. habituace (psychofyziologie)
  Habituation (Psychophysiology)
  Habituation, Psychophysiological
  přivykání
  Psychophysiologic Habituation
  Psychophysiological Habituation
  učení
  nervový systém - fyziologické jevy
  psychofyziologie
  Habituation, Psychophysiologic
  t150m
  (3) - t150m
  subject heading

  subject heading