Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d011320 t150m^"
 1. komplexní zdravotní péče
  Comprehensive Healthcare
  management péče o pacienta
  komplexní stomatologická péče
  ošetřovatelský proces
  péče o pacienty - plánování
  primární zdravotní péče
  progresivní péče o pacienty
  Comprehensive Health Care
  MESH
  (7) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. kontinuita péče o pacienty
  Continuity of Care
  Continuum of Care
  kontinuita péče
  péče o pacienta
  primární zdravotní péče
  následná péče
  přechod k lékaři pro dospělé
  předání pacienta do jiné péče
  přemístění pacientů
  propuštění pacienta
  propuštění z nemocnice
  setrvání v léčbě
  tranzitní zdravotní péče
  Continuity of Patient Care
  MESH
  (10) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. odmítnutí poskytnout terapii
  lékař - odmítnutí terapie
  neposkytnutí terapie
  odmítnutí lékaře poskytnout léčbu
  odmítnutí pacienta
  odmítnutí poskytnout léčbu
  Patient Abandonment
  Physician Refusal to Treat
  postoj zdravotnického personálu
  primární zdravotní péče
  výhrada svědomí
  Refusal to Treat
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. péče orientovaná na pacienta
  medical home
  Medical Home
  na pacienta orientovaná péče
  Nursing, Patient-Centered
  ošetřovatelská péče orientovaná na pacienta
  Patient-Centered Nursing
  Patient-Focused Care
  péče zaměřená na pacienta
  Person-Centered Care
  primární zdravotní péče
  individuální podpora a asistence pacientovi
  narativní lékařství
  Patient-Centered Care
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. přístup k primární péči
  Accessibility of Primary Care
  Accessible Primary Care
  dostupná primární péče
  dostupnost primární péče
  dostupnost zdravotnických služeb
  primární zdravotní péče
  Access to Primary Care
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.