Search results

 1. obory ošetřovatelské
  Nursing Specialties
  Nursing Specialty
  Specialty, Nursing
  ošetřovatelství
  babictví
  chirurgické ošetřovatelství
  geriatrické ošetřovatelství
  holistické ošetřovatelství
  hospicová a paliativní péče
  komunitní ošetřovatelská péče
  nefrologické ošetřovatelství
  neurologické ošetřovatelství
  onkologické ošetřovatelství
  ortopedické ošetřovatelství
  ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu
  ošetřovatelství v kardiologii
  ošetřovatelství v péči o matku a dítě
  ošetřovatelství v psychiatrii
  ošetřovatelství v radiologii
  ošetřovatelství ve veřejném zdravotnictví
  ošetřovatelství venkovského obyvatelstva
  péče o dospělé pacienty
  pediatrické ošetřovatelství
  pokročilé ošetřovatelství
  porodnické ošetřovatelství
  pracovní ošetřovatelství
  rehabilitační ošetřovatelství
  rodinné ošetřovatelství
  školní ošetřovatelství
  soudní ošetřovatelství
  transkulturní ošetřovatelství
  urgentní ošetřovatelství
  vojenské ošetřovatelství
  Specialties, Nursing
  t150m
  (31) - t150m
  subject heading

  subject heading

 2. odborná praxe
  organizace a řízení
  komise odborníků
  konziliární vyšetření a konzultace
  management lékařské praxe
  návštěvy pacientů doma
  návštěvy v ordinaci
  nemocnice a lékaři - vztahy
  odborná praxe - umístění
  ošetřovatelská fakultní praxe
  ošetřovatelství
  partnerská praxe
  profesionální nezávislost
  profesionální společnosti
  servisní řídící organizace
  skupinová praxe
  soukromá praxe
  ústavní praxe
  řízení lékařské praxe
  řízení stomatologické praxe
  Professional Practice
  t150m
  (17) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. ošetřování na dálku
  ošetřovatelská péče na dálku
  ošetřovatelství
  Telenursing
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 4. ošetřovatelská soukromá služba
  Nursing, Private Practice
  Private Duty Nursing
  Private Practice Nursing
  ošetřovatelství
  Nursing, Private Duty
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 5. ošetřovatelská supervize
  Charge Nurses
  dohled nad sestrami
  Head Nurses
  hlavní sestry
  Nurses, Head
  staniční sestry
  Supervisory Nursing
  vedení ošetřovatelského týmu
  vedoucí sestra oddělení
  vrchní sestry
  ošetřovatelství
  Nursing, Supervisory
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. ošetřovatelský výzkum
  ošetřovatelství - výzkum
  Research, Nursing
  výzkum v ošetřovatelství
  biomedicínský výzkum
  ošetřovatelský proces
  ošetřovatelství
  klinické ošetřovatelství - výzkum
  ošetřovatelská metodologie - výzkum
  ošetřovatelství - výzkum vyhodnocovací
  řízení ošetřovatelství - výzkum
  studium ošetřovatelství - výzkum
  Nursing Research
  t150m
  (8) - t150m
  (25) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. ošetřovatelství na dočasný úvazek
  ošetřovatelství
  Travel Nursing
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 8. ošetřovatelství v ordinaci
  Nursing, Office
  ošetřovatelství
  Office Nursing
  t150m
  (1) - t150m
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. ošetřovatelství založené na důkazech
  Nursing, Evidence-Based
  lékařská praxe založená na důkazech
  ošetřovatelství
  medicína založená na důkazech
  zubní lékařství založené na důkazech
  Evidence-Based Nursing
  t150m
  (4) - t150m
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. teorie ošetřovatelství
  ošetřovatelství - teorie
  Theory, Nursing
  ošetřovatelství
  modely ošetřovatelské
  Nursing Theory
  t150m
  (1) - t150m
  (49) - Books
  subject heading

  subject heading