Search results

 1. centrální nervový systém
  Cerebrospinal Axis
  nervový systém
  meningy
  mícha
  mozek
  Central Nervous System
  t150m
  (4) - t150m
  (39) - Books
  (4) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. ganglia
  nervový systém
  ganglia autonomní
  ganglia bezobratlých
  satelitní gliové buňky
  senzorická ganglia
  Ganglia
  t150m
  (5) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. nervová síť
  Neural Networks (Anatomic)
  neuronová síť (anatomická)
  síť nervových buněk
  nervový systém
  centrální generátory rytmu
  Nerve Net
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 4. nervové dráhy
  Neural Interconnections
  nervový systém
  aferentní nervové dráhy
  capsula interna
  eferentní nervové dráhy
  fasciculus telencephali medialis
  perforující nervová dráha
  Neural Pathways
  t150m
  (7) - t150m
  subject heading

  subject heading

 5. neuroglie
  Glia
  Glial Cells
  gliální buňky
  glie
  gliové buňky
  Neuroglial Cells
  buňky
  nervový systém
  astrocyty
  ependymální buňky
  mikroglie
  neuropil
  oligodendroglie
  prekurzorové buňky oligodendrocytů
  satelitní gliové buňky
  Schwannovy buňky
  Neuroglia
  t150m
  (10) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. neurony
  Nerve Cells
  nervové buňky
  buňky
  nervový systém
  axony
  dendrity
  dopaminergní neurony
  GABAergní neurony
  interneurony
  mřížkové buňky
  nervová vlákna
  nervová vlákna myelinizovaná
  nervové analyzátory
  neurity
  neurofibrily
  neurony adrenergní
  neurony aferentní
  neurony cholinergní
  neurony eferentní
  neurony suprachiasmatického jádra
  neuropil
  Nisslova tělíska
  nitrergní neurony
  Purkyňovy buňky
  pyramidové buňky
  serotonergní neurony
  zrcadlové neurony
  nervové vedení
  Neurons
  t150m
  (25) - t150m
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. neurosekreční systémy
  Neuroendocrine System
  endokrinní systém
  nervový systém
  cirkumventrikulární orgány
  corpora allata
  epifýza mozková
  glomus tympanicum
  systém hypotalamus-hypofýza
  neuroimunomodulace
  neurosekrece
  Neurosecretory Systems
  t150m
  (8) - t150m
  subject heading

  subject heading

 8. periferní nervový systém
  nervový systém
  autonomní nervový systém
  nervová zakončení
  nervové receptory
  periferní nervy
  senzorická ganglia
  nervové dráhy
  Peripheral Nervous System
  t150m
  (6) - t150m
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. synapse
  Synapse
  mezibuněčné spoje
  nervový systém
  elektrické synapse
  neuroefektorové spoje
  presynaptické terminály
  synaptické membrány
  synaptické vezikuly
  mezerový spoj
  nervový přenos
  synaptozomy
  Synapses
  t150m
  (8) - t150m
  subject heading

  subject heading