Search results

 1. dětská mortalita
  Mortality, Child
  mortalita
  Child Mortality
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. fatální výsledek
  mortalita
  smrt
  Fatal Outcome
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. fetální úmrtnost
  fetální mortalita
  Late Fetal Mortality
  Mortality, Fetal
  pozdní fetální úmrtnost
  mortalita
  Fetal Mortality
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. kojenecká mortalita
  kojenecká úmrtnost
  Mortality, Infant
  Neonatal Mortality
  novorozenecká mortalita
  novorozenecká úmrtnost
  Postneonatal Mortality
  postneonatální mortalita
  postneonatální úmrtnost
  mortalita
  perinatální mortalita
  odumření plodu
  smrt kojence
  Infant Mortality
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. mateřská mortalita
  Mortality, Maternal
  mortalita
  Maternal Mortality
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. míra přežití
  Cumulative Survival Rate
  kumulativní míra přežití
  Mean Survival Time
  přežívající - četnost
  průměrná doba přežití
  mortalita
  Survival Rate
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 7. mortalita v nemocnicích
  Hospital Mortalities
  hospitalizační mortalita
  In Hospital Mortalities
  In Hospital Mortality
  In-Hospital Mortality
  Inhospital Mortalities
  Inhospital Mortality
  Mortalities, In-house
  Mortalities, Inhospital
  Mortality, Hospital
  Mortality, In-Hospital
  Mortality, Inhospital
  mortalita
  Hospital Mortality
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 8. předčasná smrt
  Death, Premature
  Premature Death
  Premature Mortality
  smrt předčasná
  mortalita
  naděje dožití
  Mortality, Premature
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. příčina smrti
  Causes of Death
  mortalita
  Cause of Death
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. statistika přirozeného pohybu
  demografická statistika
  evidence přirozeného pohybu
  pohyb obyvatelstva
  Registration of Vital Statistics
  Registration, Vital Statistics
  Statistics, Vital
  statistika přirozeného pohybu obyvatel
  Vital Statistics Registration
  vykazování přirozeného pohybu obyvatelstva
  demografie
  sběr dat
  morbidita
  mortalita
  naděje dožití
  tabulky života
  úhrn těhotenství na počet žen v reprodukčním věku
  Vital Statistics
  MESH
  (7) - MESH
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading