Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d008832 t150m^"
 1. biosenzitivní techniky
  Bioprobes
  Biosensing Technics
  Biosensors
  biosensory
  biosondy
  Electrodes, Enzyme
  enzymové elektrody
  molekulární sondy - techniky
  povrchová plasmonová rezonance
  mikrochemie
  Biosensing Techniques
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. chemické techniky analytické
  Analytical Chemistry Methods
  Analytical Chemistry Techniques
  chemické analytické metody
  výzkumné techniky
  aktivační analýza
  biuretová reakce
  chemická frakcionace
  chemická precipitace
  chemometrika
  chromatografie
  dialýza
  diferenční termická analýza
  elektroforéza
  elektroosmóza
  enzymatické testy
  filtrace
  fotometrie
  glykemický clamp
  hmotnostní spektrometrie
  kalorimetrie
  kompetitivní vazba
  krystalizace
  krystalografie
  metody pro přípravu analytických vzorků
  mikrochemie
  mikrorovnovážné techniky křemenného krystalu
  molekulový imprinting
  nukleotidy - mapování
  osmometrie
  peptidové mapování
  polarografie
  povrchová plasmonová rezonance
  protiproudá chromatografie
  průtoková injekční analýza
  radiační rozptyl
  refraktometrie
  spektrální analýza
  spin trapping
  termogravimetrie
  titrace
  ultracentrifugace
  vodík-deuteriová výměna
  vysoušení
  autoanalýza
  Chemistry Techniques, Analytical
  MESH
  (40) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. chemie
  přírodní vědy
  biochemie
  chemie analytická
  chemie anorganická
  chemie farmaceutická
  chemie fyzikální
  chemie organická
  chemie výpočetní
  chemie zemědělská
  cheminformatika
  klinická chemie
  mikrochemie
  alchymie
  mozek - chemie
  neurochemie
  Chemistry
  MESH
  (12) - MESH
  (77) - Books
  (1) - Electronic sources
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (54) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. laboratoř na čipu
  analytické zařízení na mikročipu
  analytické zařízení na nanočipu
  laboratoř na čipu - zařízení
  Microchip Analytical Devices
  Microfluidic Devices
  Microfluidic Lab-On-A-Chip
  Microfluidic Microchips
  mikročip - analytické zařízení
  Nanochip Analytical Devices
  nanočip - analytické zařízení
  zařízení laboratoře na čipu
  mikroelektromechanické systémy
  mikrofyziologické systémy
  mikrochemie
  mikročipové analytické postupy
  Lab-On-A-Chip Devices
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. miniaturizace
  Miniaturisation
  technologie
  mikrotechnologie
  nanotechnologie
  mikrochemie
  Miniaturization
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. nanotechnologie
  miniaturizace
  přírodní vědy
  nanomedicína
  mikrochemie
  mikročipové analytické postupy
  nanostruktury
  Nanotechnology
  MESH
  (7) - MESH
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.