Search results

 1. diastolické srdeční selhání
  Diastolic Heart Failure
  srdce - selhání diastolické
  srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí
  srdeční selhání
  Heart Failure, Diastolic
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 2. edém při onemocnění srdce
  Cardiac Edema
  edém
  srdeční selhání
  Edema, Cardiac
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. kardiorenální syndrom
  Cardiorenal Syndrome
  kardio-renální syndrom
  Renocardiac Syndrome
  Reno-Cardiac Syndrome
  renokardiální syndrom
  reno-kardiální syndrom
  srdeční selhání
  renální insuficience
  Cardio-Renal Syndrome
  t150m
  (2) - t150m
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. nemoci srdce
  Cardiac Diseases
  onemocnění srdce
  srdce - nemoci
  srdeční choroby
  srdeční nemoci
  kardiovaskulární nemoci
  nemoci převodního systému srdečního
  srdeční arytmie
  karcinoidní nemoc srdce
  nízký srdeční výdej
  srdeční tamponáda
  endokarditida
  aneurysma srdce
  srdeční zástava
  vrozené srdeční vady
  kardiomegalie
  srdeční selhání
  nádory srdce
  ruptura srdce
  nemoci srdečních chlopní
  kardiomyopatie
  perikardiální efúze
  perikarditida
  pneumoperikard
  postperikardiotomický syndrom
  cor pulmonale
  revmatická karditida
  obstrukce výtoku ze srdeční komory
  vysoký srdeční výdej
  ischemická choroba srdeční
  syndrom omráčeného myokardu
  komorová dysfunkce
  neurocirkulační astenie
  Heart Diseases
  t150m
  (28) - t150m
  (79) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. paroxysmální noční dušnost
  asthma cardiale
  Asthma, Cardiac
  Dyspnea, Paroxysmal Nocturnal
  dyspnoe paroxysmální
  kardiální astma
  paroxysmální noční dyspnoe
  srdeční astma
  dyspnoe
  srdeční selhání
  Dyspnea, Paroxysmal
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. systolické srdeční selhání
  srdce - selhání systolické
  srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí
  Systolic Heart Failure
  srdeční selhání
  Heart Failure, Systolic
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading