Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d006298 t150m^"
 1. kvalita zdravotní péče
  lékárenský audit
  lékový audit
  Pharmacy Audit
  Quality of Care
  Quality of Healthcare
  řízení zdravotnictví
  zdravotní péče - kvalita, dosažitelnost a hodnocení
  dodržení předchozích instrukcí
  dodržování směrnic
  epidemiologické faktory
  hodnocení programu
  klinické kompetence
  narativní lékařství
  odborné revizní organizace
  posudkové řízení ve zdravotní péči
  přehled využívání
  standardní péče
  ukazatele kvality zdravotní péče
  výsledky a postupy - zhodnocení (zdravotní péče)
  zajištění kvality zdravotní péče
  zdravotní péče - hodnotící mechanismy
  zlepšení kvality
  databanka zdravotnických pracovníků lékařů
  indikátory zdravotní péče ACSC
  komise odborníků
  Quality of Health Care
  MESH
  (18) - MESH
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. management péče o pacienta
  management péče o pacienty
  péče o pacienty - řízení
  řízení péče o pacienty
  řízení zdravotnictví
  CRM management pro zdravotnictví
  komplexní zdravotní péče
  management farmakoterapie
  management nemoci
  poskytování zdravotní péče
  rekonciliace medikace
  revize medikace
  týmová péče o pacienty
  výběr pacientů
  vyšetření u lůžka
  Patient Care Management
  MESH
  (11) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. mezisektorová spolupráce
  Intersectoral Cooperation
  spolupráce mezi sektory
  řízení zdravotnictví
  Intersectoral Collaboration
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. organizace a řízení
  administrace
  Administration
  Administration and Organization
  administrativa
  Administrative Technics
  Administrative Techniques
  administrativní postupy
  administrativní technika
  Coordination, Administrative
  koordinace řízení
  Logistics
  logistika
  řízení
  řízení - postupy
  správa
  Supervision
  supervize
  Technics, Administrative
  Techniques, Administrative
  vrchní dozor
  řízení zdravotnictví
  audit řízení
  bezpečnostní opatření
  budování kapacit
  cíle organizace
  členství v komisi
  dobrovolné programy
  identifikační systémy pacientů
  institucionální management
  komplexní management jakosti
  management znalostí
  manažerské informační systémy
  multiinstitucionální systémy
  odborná praxe
  organizace - afiliace
  organizace času
  organizační inovace
  organizační kultura
  organizační modely
  ošetřovatelský model se sdíleným řízením
  personální management
  povinné programy
  pracovní síly
  public relations
  řízení farmacie
  řízení klinické péče (Velká Británie)
  řízení rizik
  řízení veřejného zdraví
  řízení zdravotnických zařízení
  rozhodování organizační
  rozvoj plánování
  sazebník poplatků
  schůzky a rozvrhy
  systémy medikace
  techniky plánování
  určení vhodnosti pacienta
  ustanovení a nařízení
  vládní výbor
  vlastnictví
  vojenský zdravotní systém
  výkonnost
  výroční zprávy jako téma
  využití vybavení a služeb
  záznamy jako téma
  zdravotní služby pro veterány
  Organization and Administration
  MESH
  (45) - MESH
  (110) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 5. služby duševního zdraví pro studenty
  School-Based Mental Health Services
  školní služby duševního zdraví
  služby duševního zdraví ve škole
  služby pro psychohygienu studentů
  řízení zdravotnictví
  školní zdravotnické služby
  služby péče o duševní zdraví
  School Mental Health Services
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. univerzální zdravotní péče
  Universal Healthcare
  dostupnost zdravotnických služeb
  formální sociální kontrola
  řízení zdravotnictví
  Universal Health Care
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 7. zdravotnická povolání
  Health Professions
  akupunktura
  biomedicínské inženýrství
  chiropraxe
  environmentální zdraví
  farmacie
  farmakologie
  lékařská praxe založená na důkazech
  lékařská psychologie
  lékařská sociologie
  lékařské ilustrace
  lékařství
  nelékařská zdravotnická povolání
  nutriční vědy
  optometrie
  ortoptika
  ošetřovatelství
  ošetřovatelství praktické
  podiatrie
  pohřbívání
  řízení nemocnice
  řízení zdravotnictví
  sérologie
  specializace
  toxikologie
  veterinární lékařství
  zubní lékařství
  Health Occupations
  MESH
  (27) - MESH
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.