Search results

 1. dásňový chobot
  dásně - chobot
  Pocket, Gingival
  gingivitida
  parodontální chobot
  Gingival Pocket
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. infekce
  Infection
  Infection and Infestation
  Infections and Infestations
  nákaza
  asymptomatické infekce
  bakteriální infekce a mykózy
  fokální infekce
  gingivitida
  hepatitida zvířat
  hnisání
  infekce centrálního nervového systému
  infekce dýchací soustavy
  infekce měkkých tkání
  infekce močového ústrojí
  infekce pánve
  infekce reprodukčního traktu
  infekce spojené s protézou
  infekce spojené se zdravotní péčí
  infekce v ráně
  infekce získané v komunitě
  infekční artritida
  infekční komplikace v těhotenství
  infekční nemoci
  infekční nemoci kostí
  infekční nemoci kůže
  kardiovaskulární infekce
  katétrové infekce
  koinfekce
  laboratorní infekce
  latentní infekce
  nemoci přenášené vektory
  nemoci přenášené vodou
  nemoci, jimž lze předcházet očkováním
  nitrobřišní infekce
  oční infekce
  oportunní infekce
  parazitární nemoci
  PEMS
  sepse
  sexuálně přenosné nemoci
  toxemie
  virové nemoci
  zánětlivé aneurysma
  zoonózy
  antiinfekční látky
  Infections
  MESH
  (40) - MESH
  (34) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. nekrotizující ulcerózní gingivitida
  Acute Membranous Gingivitis
  Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis
  Fusospirillary Gingivitis
  Fusospirillosis
  fusospirilóza
  gingivitida nekrotizující ulcerózní
  Phagedenic Gingivitis
  Plaut-Vincentova angína
  Plautova-Vincentova angína
  stomatitida ulcerózní
  stomatitida vředová
  Stomatitis, Ulcerative
  Trench Mouth
  ulcerózní stomatitida
  Vincent Angina
  Vincent Infection
  Vincent's Gingivitis
  Vincent's Infection
  Vincent's Stomatitis
  Vincentova angína
  Vincentova infekce
  Vincentova stomatitida
  gingivitida
  infekce bakteriemi rodu Fusobacterium
  Gingivitis, Necrotizing Ulcerative
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. nemoci dásní
  chronická deskvamační gingivitida
  chronická gingivitida
  chronický zánět dásní
  dásně - nemoci
  Epulides
  epulidy
  epulis
  Epulis
  Gingivosis
  onemocnění dásně
  onemocnění gingivy
  nemoci parodontu
  gingivitida
  krvácení dásní
  nádory dásní
  obrovskobuněčný granulom
  perikoronitida
  ústup dásní
  zbytnění dásní
  Gingival Diseases
  MESH
  (8) - MESH
  subject heading

  subject heading