Search results

 1. dýchání
  Breathing
  dýchací systém - fyziologické jevy
  dýchání - mechanika
  respirační transport
  dechová frekvence
  zadržování dechu
  apnoe
  dechové testy
  dechová cvičení
  dyspnoe
  dýchání ústy
  spotřeba kyslíku
  buněčné dýchání
  Respiration
  t150m
  (6) - t150m
  (9) - Books
  (1) - Video records
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. paroxysmální noční dušnost
  asthma cardiale
  Asthma, Cardiac
  Dyspnea, Paroxysmal Nocturnal
  dyspnoe paroxysmální
  kardiální astma
  paroxysmální noční dyspnoe
  srdeční astma
  dyspnoe
  srdeční selhání
  Dyspnea, Paroxysmal
  t150m
  (2) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. poruchy dýchání
  dýchání - poruchy
  poruchy ventilace
  nemoci dýchacího systému
  výšková nemoc
  apnoe
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  kašel
  dyspnoe
  chrapot
  hyperventilace
  syndrom aspirace mekonia
  dýchání ústy
  syndrom respirační tísně novorozenců
  syndrom respirační tísně dospělých
  respirační insuficience
  aspirace do dýchacích cest
  akutní hrudní syndrom
  sarkoglykanopatie
  tachypnoe
  dysfunkce hlasivek
  Respiration Disorders
  t150m
  (18) - t150m
  (11) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 4. příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  příznaky a symptomy
  hypoxie
  apnoe
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  kašel
  dyspnoe
  epistaxe
  hemoptýza
  chrapot
  hyperkapnie
  hyperventilace
  hypoventilace
  dýchání ústy
  respirační zvuky
  kýchání
  hypokapnie
  hyperoxie
  syndrom náhlého ohrožení života u kojenců
  tachypnoe
  Signs and Symptoms, Respiratory
  t150m
  (19) - t150m
  subject heading

  subject heading