Search results

 1. dýchání
  Breathing
  fyziologie dýchací soustavy
  dechová frekvence
  dýchání - mechanika
  respirační transport
  zadržování dechu
  apnoe
  buněčné dýchání
  dechová cvičení
  dechové testy
  dýchání ústy
  dyspnoe
  spotřeba kyslíku
  Respiration
  MESH
  (6) - MESH
  (9) - Books
  (1) - Video records
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. paroxysmální noční dušnost
  asthma cardiale
  Asthma, Cardiac
  Dyspnea, Paroxysmal Nocturnal
  dyspnoe paroxysmální
  kardiální astma
  paroxysmální noční dyspnoe
  srdeční astma
  dyspnoe
  srdeční selhání
  Dyspnea, Paroxysmal
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. poruchy dýchání
  dýchání - poruchy
  poruchy ventilace
  nemoci dýchací soustavy
  akutní hrudní syndrom
  apnoe
  aspirace do dýchacích cest
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  chrapot
  dýchání ústy
  dysfunkce hlasivek
  dyspnoe
  hyperventilace
  kašel
  respirační insuficience
  sarkoglykanopatie
  syndrom aspirace mekonia
  syndrom respirační tísně dospělých
  tachypnoe
  výšková nemoc
  Respiration Disorders
  MESH
  (17) - MESH
  (11) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 4. příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  příznaky a symptomy
  apnoe
  BRUE
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  chrapot
  dýchání ústy
  dyspnoe
  epistaxe
  hemoptýza
  hyperkapnie
  hyperoxie
  hyperventilace
  hypokapnie
  hypoventilace
  hypoxie
  kašel
  kýchání
  respirační zvuky
  rinorea
  tachypnoe
  Signs and Symptoms, Respiratory
  MESH
  (20) - MESH
  subject heading

  subject heading