Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d003952 t150m^"
 1. blízká infračervená spektroskopie
  NIR Spectroscopy
  NIR spektroskopie
  NIRS
  Spectrometry, Near-Infrared
  spektrometrie blízko infračervené oblasti
  spektroskopie blízko infračervené oblasti
  diagnostické zobrazování
  spektrální analýza
  Spectroscopy, Near-Infrared
  MESH
  (2) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. celotělové zobrazování
  celotělové skenování
  celotělový screening
  Whole Body Scan
  Whole Body Scanning
  Whole Body Screening
  diagnostické zobrazování
  výzkumné techniky
  Whole Body Imaging
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. dakryocystografie
  diagnostické zobrazování
  Dacryocystography
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. diagnostické techniky a postupy
  Diagnostic Technics and Procedures
  Diagnostic Testing
  Technics and Procedures, Diagnostic
  Techniques and Procedures, Diagnostic
  diagnóza
  anamnéza
  dechové testy
  diagnostické sebehodnocení
  diagnostické techniky chirurgické
  diagnostické techniky dýchacího ústrojí
  diagnostické techniky endokrinologické
  diagnostické techniky gastrointestinální
  diagnostické techniky kardiovaskulární
  diagnostické techniky neurologické
  diagnostické techniky oftalmologické
  diagnostické techniky otologické
  diagnostické techniky porodnicko-gynekologické
  diagnostické techniky radioisotopové
  diagnostické techniky urologické
  diagnostické testy rutinní
  diagnostické zobrazování
  diagnóza podle pulsu
  DTC screening a testování
  elektrodiagnostika
  fyzikální vyšetření
  insuflace
  klinické laboratorní techniky
  kymografie
  měření tvorby řeči
  monitorování fyziologických funkcí
  myografie
  optoakustické techniky
  pitva
  plošný screening
  posuzování pracovní neschopnosti
  předmanželské vyšetření
  předoperační vyšetření
  psychofyzika
  určení kostního věku
  určení symptomu
  vizuální analogová stupnice
  xenodiagnóza
  senzitivita a specificita
  Diagnostic Techniques and Procedures
  MESH
  (39) - MESH
  (12) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. dýcháním synchronizované zobrazovací metody
  dýchacím cyklem řízené zobrazovací metody
  dýcháním synchronizované zobrazovací techniky
  Gated Imaging Techniques, Respiratory
  diagnostické techniky dýchacího ústrojí
  diagnostické zobrazování
  Respiratory-Gated Imaging Techniques
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. forenzní zobrazování - dějiny - ekonomika - etika - klasifikace - metody - mortalita - normy - ošetřování - přístrojové vybavení - psychologie - škodlivé účinky - statistika a číselné údaje - trendy - veterinární
  Forensic Radiology
  forenzní radiologie
  diagnostické zobrazování
  soudní vědy
  posmrtné zobrazování
  Forensic Imaging
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 7. fotografování
  fotografie - metoda
  fotografie (obor)
  diagnostické zobrazování
  výzkumné techniky
  časosběrné zobrazování
  fotofluorografie
  fotografie zubní
  fotogrammetrie
  holografie
  mikrofotografie
  vylepšení obrazu
  film jako téma
  mikrofilmy
  Photography
  MESH
  (9) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. interpretace obrazu počítačem
  automatizovaná interpretace obrazu
  Image Interpretation, Computer Assisted
  obraz - interpretace počítačová
  počítačová interpretace obrazu
  diagnostické zobrazování
  diagnóza počítačová
  počítačová rentgenová tomografie
  rentgenový obraz - interpretace počítačová
  tomografie emisní počítačová
  Image Interpretation, Computer-Assisted
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. kardiologické zobrazovací techniky
  Intracardiac Imaging Techniques
  intrakardiální zobrazovací techniky
  srdce - zobrazovací techniky
  diagnostické zobrazování
  angiokardiografie
  echokardiografie
  koronární angiografie
  radioisotopová ventrikulografie
  srdeční akcí synchronizované zobrazovací metody
  zobrazování myokardiální perfuze
  Cardiac Imaging Techniques
  MESH
  (7) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. mikroskopie
  Compound Microscopy
  Hand-Held Microscopy
  Light Microscopy
  mikroskopie optická
  Optical Microscopy
  optická mikroskopie
  Simple Microscopy
  diagnostické zobrazování
  optika a fotonika
  výzkumné techniky
  akustická mikroskopie
  elektronová mikroskopie
  fluorescenční mikroskopie
  interferenční mikroskopie
  intravitální mikroskopie
  konfokální mikroskopie
  mikrofotografie
  mikroskopie skenující sondou
  nelineární optická mikroskopie
  nukleární mikroskopie
  polarizační mikroskopie
  ultrafialová mikroskopie
  videomikroskopie
  zobrazení jednotlivé molekuly
  Microscopy
  MESH
  (17) - MESH
  (14) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.