Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d003933 t150m^"
 1. časná diagnóza
  časný záchyt nemoci
  Early Detection of Disease
  diagnóza
  časná detekce nádoru
  Early Diagnosis
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. diagnostické techniky a postupy
  Diagnostic Technics and Procedures
  Diagnostic Testing
  Technics and Procedures, Diagnostic
  Techniques and Procedures, Diagnostic
  diagnóza
  anamnéza
  dechové testy
  diagnostické sebehodnocení
  diagnostické techniky chirurgické
  diagnostické techniky dýchacího ústrojí
  diagnostické techniky endokrinologické
  diagnostické techniky gastrointestinální
  diagnostické techniky kardiovaskulární
  diagnostické techniky neurologické
  diagnostické techniky oftalmologické
  diagnostické techniky otologické
  diagnostické techniky porodnicko-gynekologické
  diagnostické techniky radioisotopové
  diagnostické techniky urologické
  diagnostické testy rutinní
  diagnostické zobrazování
  diagnóza podle pulsu
  DTC screening a testování
  elektrodiagnostika
  fyzikální vyšetření
  insuflace
  klinické laboratorní techniky
  kymografie
  měření tvorby řeči
  monitorování fyziologických funkcí
  myografie
  optoakustické techniky
  pitva
  plošný screening
  posuzování pracovní neschopnosti
  předmanželské vyšetření
  předoperační vyšetření
  psychofyzika
  určení kostního věku
  určení symptomu
  vizuální analogová stupnice
  xenodiagnóza
  senzitivita a specificita
  Diagnostic Techniques and Procedures
  MESH
  (39) - MESH
  (12) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. diagnóza dvojí (psychiatrie)
  Dual Diagnosis
  Dual Diagnosis, Psychiatric
  duální diagnóza
  Psychiatric Diagnosis, Dual
  Psychiatric Dual Diagnosis
  diagnóza
  Diagnosis, Dual (Psychiatry)
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. diagnóza počítačová
  Computer-Assisted Diagnosis
  diagnóza
  rozhodování pomocí počítače
  interpretace obrazu počítačem
  Diagnosis, Computer-Assisted
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. diferenciální diagnóza
  Diagnoses, Differential
  diagnóza diferenciální
  diferenciální diagnostika
  Differential Diagnoses
  Differential Diagnosis
  diagnóza
  Diagnosis, Differential
  MESH
  (1) - MESH
  (54) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 6. chybná diagnóza
  Diagnostic Blind Spots
  diagnostické chyby
  diagnostické omyly
  diagnóza chybná
  Errors, Diagnostic
  Misdiagnosis
  mylná diagnóza
  nesprávná diagnóza
  chybná zdravotní péče
  diagnóza
  falešně negativní reakce
  falešně pozitivní reakce
  nepoznaná diagnóza
  odchylka pozorovatele
  Diagnostic Errors
  MESH
  (7) - MESH
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. klinické rozhodování
  Medical Decision-Making
  rozhodování v klinické praxi
  rozhodování v medicíně
  diagnóza
  klinická rozvaha
  metody pro podporu rozhodování
  relační autonomie
  systémy pro podporu klinického rozhodování
  Clinical Decision-Making
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 8. nadbytečná diagnóza
  Over-Diagnosis
  overdiagnosis
  Pseudodisease, Over-Diagnosed
  Pseudodisease, Overdiagnosed
  zbytečná diagnóza
  diagnóza
  poskytování zdravotní péče
  zdravotnické služby
  medicinalizace
  Overdiagnosis
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. náhodný nález
  Incidental Discovery
  incidentalom
  diagnóza
  Incidental Findings
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. opožděná diagnóza
  Diagnosis Delay
  Late Diagnosis
  opožděné stanovení diagnózy
  pozdní diagnóza
  pozdní stanovení diagnózy
  diagnóza
  péče o pacienta
  nediagnostikované nemoci
  vzácné nemoci
  Delayed Diagnosis
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.