Search results

 1. distanční studium
  Correspondence Courses
  Distance Education
  Distance Learning
  distanční vzdělávání
  korespondenční kurzy
  Online Education
  Online Learning
  výchova, vzdělávání
  počítačové komunikační sítě
  Education, Distance
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. internet
  Cyber Space
  Cyberspace
  kyberprostor
  World Wide Web
  počítačové komunikační sítě
  internet věcí
  internetová intervence
  používání internetu
  přístup k internetu
  sociální média
  webový archiv jako téma
  cloud computing
  Internet
  MESH
  (7) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. lokální počítačové sítě
  LAN
  počítačové komunikační sítě
  Local Area Networks
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. počítačové systémy
  Computer Architecture
  Computer Systems Development
  Computer Systems Evaluation
  Computer Systems Organization
  hodnocení počítačových systémů
  organizace počítačových systémů
  Organization, Computer Systems
  počítačová architektura
  Real-Time Systems
  systémy reálného času
  vývoj počítačových systémů
  počítačové metodologie
  počítače
  počítačové komunikační sítě
  Computer Systems
  MESH
  (3) - MESH
  (19) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. telekomunikace
  Teleconference
  telegrafie
  Telegraphy
  telekonference
  komunikační média
  bezdrátová technologie
  elektronická pošta
  fax
  radar
  rozhlas
  satelitní přenosy
  telefon
  telemedicína
  telemetrie
  televize
  videokonference
  počítačové komunikační sítě
  Telecommunications
  MESH
  (12) - MESH
  subject heading

  subject heading