Search results

 1. absces mozku
  absces mozku dětský
  absces mozku pyogenní
  absces mozku sterilní
  absces mozku u dítěte
  abscessus cerebri
  Brain Abscess, Child
  Brain Abscess, Multiple
  Brain Abscess, Pyogenic
  Brain Abscess, Sterile
  Cerebral Abscess
  mnohočetný absces mozku
  mozek - absces
  mozkový absces
  sterilní absces mozku
  vícečetný absces mozku
  absces
  infekce centrálního nervového systému
  nemoci mozku
  mozková toxoplazmóza
  subdurální empyém
  Brain Abscess
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. bakteriální infekce centrálního nervového systému
  Bacterial Infections, Central Nervous System
  centrální nervový systém - bakteriální infekce
  Infections, Bacterial, Central Nervous System
  bakteriální infekce
  infekce centrálního nervového systému
  lymská neuroborelióza
  meningitida bakteriální
  neurosyfilis
  tuberkulóza centrálního nervového systému
  Central Nervous System Bacterial Infections
  MESH
  (6) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. encefalomyelitida
  Encephalomyelitis, Inflammatory
  Inflammatory Encephalomyelitis
  Myeloencephalitis
  zánětlivá encefalomyelitida
  infekce centrálního nervového systému
  nemoci centrálního nervového systému
  encefalomyelitida koňská
  syndrom chronické únavy
  encefalitida
  Encephalomyelitis
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. epidurální absces
  Abscess, Epidural
  Abscess, Extradural
  Cranial Epidural Abscess
  Cranial Extradural Abscess
  Epidural Abscess, Intracranial
  Epidural Abscess, Spinal
  extradurální absces
  Intracranial Extradural Abscess
  intrakraniální epidurální absces
  kraniální epidurální absces
  Spinal Extradural Abscess
  spinální epidurální absces
  absces
  infekce centrálního nervového systému
  nemoci míchy
  perimeningeální infekce
  Epidural Abscess
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. infekce
  Infection
  Infection and Infestation
  Infections and Infestations
  nákaza
  asymptomatické infekce
  bakteriální infekce a mykózy
  fokální infekce
  gingivitida
  hepatitida zvířat
  hnisání
  infekce centrálního nervového systému
  infekce dýchací soustavy
  infekce měkkých tkání
  infekce močového ústrojí
  infekce pánve
  infekce reprodukčního traktu
  infekce spojené s protézou
  infekce spojené se zdravotní péčí
  infekce v ráně
  infekce získané v komunitě
  infekční artritida
  infekční komplikace v těhotenství
  infekční nemoci
  infekční nemoci kostí
  infekční nemoci kůže
  kardiovaskulární infekce
  katétrové infekce
  koinfekce
  laboratorní infekce
  latentní infekce
  nemoci přenášené vektory
  nemoci přenášené vodou
  nemoci, jimž lze předcházet očkováním
  nitrobřišní infekce
  oční infekce
  oportunní infekce
  parazitární nemoci
  PEMS
  sepse
  sexuálně přenosné nemoci
  toxemie
  virové nemoci
  zánětlivé aneurysma
  zoonózy
  antiinfekční látky
  Infections
  MESH
  (40) - MESH
  (34) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. infekční encefalitida
  encefalitické infekce
  Encephalitis Infection
  Encephalitis, Infectious
  encefalitida
  infekce centrálního nervového systému
  encefalitida virová
  Infectious Encephalitis
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 7. meningoencefalitida
  Cerebromeningitis
  Encephalomeningitis
  encefalitida
  infekce centrálního nervového systému
  meningitida
  virové nemoci CNS
  vaskulitida centrálního nervového systému při lupus erythematodes
  Meningoencephalitis
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 8. myelitida
  Infectious Myelitis
  infekční myelitida
  Inflammation, Spinal Cord
  mícha - zánět
  Myelopathy, Inflammatory
  Spinal Cord Inflammation
  Subacute Necrotizing Myelitis
  subakutní nekrotizující myelitida
  zánět míchy
  infekce centrálního nervového systému
  nemoci míchy
  paraparéza tropická spastická
  poliomyelitida
  transverzální myelitida
  Myelitis
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. mykotické infekce centrálního nervového systému
  Central Nervous System Mycoses
  centrální nervový systém - mykotické infekce
  CNS Fungal Infections
  Fungal Infections, Central Nervous System
  Infections, Fungal, Central Nervous System
  Mycoses, Central Nervous System
  infekce centrálního nervového systému
  mykózy
  fungální meningitida
  neuroaspergilóza
  Central Nervous System Fungal Infections
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. nemoci centrálního nervového systému
  Central Nervous System Disease
  Central Nervous System Disorder
  Central Nervous System Disorders
  centrální nervový systém - nemoci
  CNS Disease
  CNS Diseases
  nemoci centrální nervové soustavy
  nemoci CNS
  onemocnění centrálního nervového systému
  onemocnění CNS
  nemoci nervového systému
  encefalomyelitida
  hyperekplexie
  infekce centrálního nervového systému
  meningitida
  nemoci míchy
  nemoci mozku
  nervový syndrom z vysokého tlaku
  pneumocefalus
  pohybové poruchy
  poruchy hybnosti oka
  Central Nervous System Diseases
  MESH
  (11) - MESH
  (12) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading