Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d001927 t150m^"
 1. absces mozku
  absces mozku dětský
  absces mozku pyogenní
  absces mozku sterilní
  absces mozku u dítěte
  abscessus cerebri
  Brain Abscess, Child
  Brain Abscess, Multiple
  Brain Abscess, Pyogenic
  Brain Abscess, Sterile
  Cerebral Abscess
  mnohočetný absces mozku
  mozek - absces
  mozkový absces
  sterilní absces mozku
  vícečetný absces mozku
  absces
  infekce centrálního nervového systému
  nemoci mozku
  mozková toxoplazmóza
  subdurální empyém
  Brain Abscess
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. akinetický mutismus
  Akinetic Autism
  Coma Vigil
  Coma Vigilans
  coma vigile
  kóma vigilní
  Mutism, Akinetic
  vigilní kóma
  nemoci mozku
  perzistentní vegetativní stav
  Akinetic Mutism
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. akutní febrilní encefalopatie
  Acute Encephalitis Syndrome
  Encephalopathy, Febrile
  febrilní encefalopatie
  nemoci mozku
  Acute Febrile Encephalopathy
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. amblyopie
  Amblyopia, Developmental
  Amblyopia, Stimulus Deprivation-Induced
  Amblyopia, Suppression
  amblyopie jako důsledek potlačení zrakového vjemu
  amblyopie vyvolaná potlačením zrakového vjemu
  Anisometropic Amblyopia
  anizometropická amblyopie
  Lazy Eye
  líné oko
  Stimulus Deprivation-Induced Amblyopia
  syndrom líného oka
  tupozrakost
  vývojová amblyopie
  nemoci mozku
  poruchy zraku
  Amblyopia
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. centrální poruchy sluchu
  Auditory Cortex Disorder
  Auditory Dysfunction, Central
  Auditory Pathway Disorders, Central
  Central Auditory Diseases
  Central Auditory Pathway Disorders
  centrální porucha sluchu
  hypacusis senzorineuralis centralis
  poruchy sluchového korového centra
  sluch - poruchy centrální
  nemoci mozku
  retrokochleární nemoci
  centrální nedoslýchavost
  poruchy sluchové percepce
  Auditory Diseases, Central
  MESH
  (6) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. cerebrovaskulární poruchy
  Brain Vascular Disorders
  Cerebrovascular Diseases
  Cerebrovascular Insufficiency
  Cerebrovascular Occlusion
  cerebrovaskulární choroby
  cerebrovaskulární insuficience
  cerebrovaskulární nedostatečnost
  cerebrovaskulární nemoci
  cerebrovaskulární okluze
  cerebrovaskulární onemocnění
  cévní nemoci mozku
  cévní onemocnění mozku
  Intracranial Vascular Disorders
  intrakraniální vaskulární poruchy
  Vascular Diseases, Intracranial
  nemoci cév
  nemoci mozku
  cerebrovaskulární nemoci bazálních ganglií
  cerebrovaskulární poranění
  cévní bolest hlavy
  cévní mozková příhoda
  drobné mozkové příhody
  intrakraniální arteriální nemoci
  intrakraniální arteriovenózní malformace
  intrakraniální embolie a trombóza
  intrakraniální krvácení
  intrakraniální vazospazmus
  ischemie mozku
  nemoci arterie carotis
  periventrikulární leukomalacie
  Sneddonův syndrom
  Susacův syndrom
  vaskulární demence
  vaskulární deprese
  vaskulitida centrálního nervového systému
  Cerebrovascular Disorders
  MESH
  (20) - MESH
  (14) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 7. demence
  amence
  Amentia
  Familial Dementia
  familiální demence
  familiární demence
  Senile Paranoid Dementia
  senilní paranoidní demence
  závažná kognitivní porucha
  nemoci mozku
  neurokognitivní poruchy
  AIDS dementia complex
  Alzheimerova nemoc
  Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  demence s Lewyho tělísky
  difúzní neurofibrilární klubka s kalcifikacemi
  frontotemporální lobární degenerace
  Huntingtonova nemoc
  Klüverův-Bucyho syndrom
  primární progresivní afázie
  smíšená demence
  vaskulární demence
  tauopatie
  Dementia
  MESH
  (14) - MESH
  (31) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. diaschíza
  Connectional Diaschisis
  Focal Diaschisis
  nemoci mozku
  Diaschisis
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. edém mozku
  Brain Swelling
  Cerebral Edema
  Cerebral Edema, Cytotoxic
  Cerebral Edema, Vasogenic
  cerebrální edém
  Cytotoxic Brain Edema
  Cytotoxic Cerebral Edema
  cytotoxický cerebrální edém
  cytotoxický edém mozku
  Intracranial Edema
  mozek - edém
  mozkový edém
  otok mozku
  Vasogenic Brain Edema
  Vasogenic Cerebral Edema
  vazogenní cerebrální edém
  vazogenní edém mozku
  nemoci mozku
  intrakraniální hypertenze
  Brain Edema
  MESH
  (3) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. encefalitida
  Brain Inflammation
  Encephalitis, Rasmussen
  Inflammation, Brain
  mozek - zánět
  Rasmussen Encephalitis
  Rasmussen Syndrome
  Rasmussen's Syndrome
  Rasmussenův syndrom
  zánět mozku
  nemoci mozku
  neurozánětlivé nemoci
  cerebrální ventrikulitida
  encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům
  infekční encefalitida
  limbická encefalitida
  meningoencefalitida
  encefalomyelitida
  Encephalitis
  MESH
  (8) - MESH
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.