Search results

 1. biofyzikální jevy
  biofyzikální pojmy
  biofyzikální procesy
  Biophysical Concepts
  Biophysical Phenomenon
  Biophysical Process
  Biophysical Processes
  fyzikální jevy
  biomechanika
  fluidita membrány
  folding RNA
  membránové potenciály
  přenos energie
  sbalování proteinů
  šíření semen
  usnadněná difuze
  Biophysical Phenomena
  t150m
  (9) - t150m
  subject heading

  subject heading

 2. buněčný převod mechanických signálů
  Cellular Mechanotransduction
  Mechanosensory Transduction
  mechanosenzorická transdukce
  Signal Transduction, Mechanical
  biomechanika
  signální transdukce
  mechanoreceptory
  podozomy
  Mechanotransduction, Cellular
  t150m
  (4) - t150m
  subject heading

  subject heading

 3. fyziatrie
  Medicine, Physical
  Physiatrics
  Physiatry
  Physical Medicine
  Physical Medicine and Rehabilitation
  lékařství
  rehabilitace
  biomechanika
  Physical and Rehabilitation Medicine
  t150m
  (2) - t150m
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. mechanické jevy
  Mechanical Concepts
  Mechanical Phenomenon
  Mechanical Process
  Mechanical Processes
  mechanické pojmy
  mechanika - procesy
  fyzikální jevy
  biomechanika
  elasticita
  kinetika
  mechanický stres
  pevnost v ohybu
  pevnost v tahu
  pevnost v tlaku
  pevnost ve smyku
  poréznost
  pružnost (fyzika)
  tlak
  torze mechanická
  tření
  tvrdost
  vibrace
  zatížení (muskuloskeletálního systému)
  zdvihání
  Mechanical Phenomena
  t150m
  (18) - t150m
  subject heading

  subject heading

 5. mechanika
  fyzika
  biomechanika
  Mechanics
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 6. ortodontická frikce
  biomechanika
  Orthodontic Friction
  t150m
  (1) - t150m
  subject heading

  subject heading

 7. osmóza
  biochemické jevy
  biomechanika
  chemické jevy
  permeabilita
  elektroosmóza
  Osmosis
  t150m
  (5) - t150m
  subject heading

  subject heading