Search results

 1. příznaky a symptomy
  patologické stavy, příznaky a symptomy
  astenie
  cestovní nemoci
  cyanóza
  distres plodu
  edém
  feminizace
  hypergamaglobulinemie
  hyperlaktatemie
  hypertriglyceridemický pas
  intermitentní klaudikace
  kinetózy
  kožní manifestace
  mrazení
  návaly
  neprospívání
  neurologické manifestace
  nízký srdeční výdej
  obtížná chůze
  oční symptomy
  pacienti bez organického nálezu
  polydipsie
  předčasné stárnutí
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  příznaky a symptomy ústrojí trávicího
  prodromální symptomy
  pseudofakie
  renální kolika
  retikulocytóza
  šelest na srdci
  somnolence
  syndrom omráčeného myokardu
  tělesná hmotnost
  únava
  urologické symptomy
  ústní symptomy
  virilizace
  vysoký srdeční výdej
  změny tělesné teploty
  Signs and Symptoms
  t150m
  (39) - t150m
  subject heading

  subject heading