Search results

 1. příznaky a symptomy
  patologické stavy, příznaky a symptomy
  pacienti bez organického nálezu
  cestovní nemoci
  somnolence
  astenie
  změny tělesné teploty
  tělesná hmotnost
  nízký srdeční výdej
  cyanóza
  edém
  oční symptomy
  neprospívání
  únava
  feminizace
  distres plodu
  šelest na srdci
  hypergamaglobulinemie
  intermitentní klaudikace
  kinetózy
  neurologické manifestace
  ústní symptomy
  příznaky a symptomy ústrojí trávicího
  příznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  kožní manifestace
  virilizace
  vysoký srdeční výdej
  syndrom omráčeného myokardu
  návaly
  předčasné stárnutí
  pseudofakie
  urologické symptomy
  mrazení
  retikulocytóza
  obtížná chůze
  renální kolika
  polydipsie
  prodromální symptomy
  hypertriglyceridemický pas
  hyperlaktatemie
  Signs and Symptoms
  t150m
  (39) - t150m
  subject heading

  subject heading