Search results

 1. absces mozku
  absces mozku dětský
  absces mozku pyogenní
  absces mozku sterilní
  absces mozku u dítěte
  abscessus cerebri
  Brain Abscess, Child
  Brain Abscess, Multiple
  Brain Abscess, Pyogenic
  Brain Abscess, Sterile
  Cerebral Abscess
  mnohočetný absces mozku
  mozek - absces
  mozkový absces
  sterilní absces mozku
  vícečetný absces mozku
  absces
  infekce centrálního nervového systému
  nemoci mozku
  mozková toxoplazmóza
  subdurální empyém
  Brain Abscess
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. absces psoatu
  absces bederního svalu
  absces bedrokyčelního svalu
  absces m. iliopsoas
  Abscess, Psoas
  bederní absces
  bederní svaly - absces
  Iliopsoas Abscess
  psoatický absces
  Pyogenic Iliopsoas Abscess
  absces
  Psoas Abscess
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. břišní absces
  abdominální absces
  Abscess, Abdominal
  Abscess, Intra-Abdominal
  břicho - absces
  nitrobřišní absces
  absces
  absces jater
  subfrenický absces
  Abdominal Abscess
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. empyém
  hnisání
  empyém pleurální
  subdurální empyém
  absces
  Empyema
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. epidurální absces
  Abscess, Epidural
  Abscess, Extradural
  Cranial Epidural Abscess
  Cranial Extradural Abscess
  Epidural Abscess, Intracranial
  Epidural Abscess, Spinal
  extradurální absces
  Intracranial Extradural Abscess
  intrakraniální epidurální absces
  kraniální epidurální absces
  Spinal Extradural Abscess
  spinální epidurální absces
  absces
  infekce centrálního nervového systému
  nemoci míchy
  perimeningeální infekce
  Epidural Abscess
  MESH
  (4) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. hnisání
  hnis
  Pus
  supurace
  infekce
  zánět
  absces
  celulitis
  empyém
  hidradenitis suppurativa
  hnisavá tyreoiditida
  otitis media hnisavá
  pyomyozitida
  uveitida supurativní
  Suppuration
  MESH
  (10) - MESH
  subject heading

  subject heading

 7. parodontální absces
  Abscess, Periodontal
  periodontální absces
  absces
  parodontitida
  Periodontal Abscess
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 8. periapikální absces
  Abscess, Periapical
  Alveolar Abscess, Apical
  Dentoalveolar Abscess, Apical
  Periapical Periodontitis, Suppurative
  Periodontitis, Apical, Suppurative
  absces
  periapikální periodontitida
  Periapical Abscess
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. peritonzilární absces
  Abscess, Peritonsillar
  paratonzilární absces
  absces
  tonzilitida
  Peritonsillar Abscess
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. plicní absces
  absces plic
  Abscess, Pulmonary
  Abscesses, Pulmonary
  plíce - absces
  pulmonální absces
  Pulmonary Abscess
  Pulmonary Abscesses
  absces
  infekce dýchací soustavy
  plicní nemoci
  Lung Abscess
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading