Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0331275 t150a^"
 1. historické vědomí
  vědomí historické
  vzpomínková kultura
  stereotypy
  excepcionalismus
  sociální paměť
  historical consciousness
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (56) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 2. historiografie
  dějepisectví
  vzpomínková kultura
  literární historiografie
  historický výzkum
  historicita Ježíše Krista
  psychohistorie
  Gollova škola
  Gollova škola
  historiografové
  interpretace dějin
  orální historie
  agrární historiografie
  církevní historiografie
  divadelní historiografie
  dějiny historiografie
  exilová historiografie
  historiografie umění
  historiografie vědy
  hudební historiografie
  regionální historiografie
  škola Annales
  historiography
  Soubor věcných témat
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (21) - Soubor věcných témat
  (704) - Books
  (4) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (9) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (17) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. interpretace dějin
  výklad dějin
  vzpomínková kultura
  masmédia a dějiny
  filozofie dějin
  historiografie
  dějiny
  interpretation of history
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (44) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. kulturní politika
  politika kulturní
  vzpomínková kultura
  World Decade for Cultural Development, 1988-1997
  kultura a politika
  kulturní reformy
  management kultury
  umění a politika
  veřejné kulturní služby
  čínská kulturní revoluce (1966-1976 : Čína)
  germanizace
  japonizace
  kulturní diplomacie
  rusifikace
  sovětizace
  cultural policy
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - Soubor věcných témat
  (140) - Books
  (3) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  subject heading

  subject heading

 5. památná místa
  místa památná
  významná místa
  místa významná
  místa paměti
  vzpomínková kultura
  kulturní dějiny
  památné stromy
  památníky
  významné domy
  Lennonova zeď (Praha, Česko)
  memorable places
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. památníky
  mohyla Václava Peřiny (Třebíč, Česko)
  vzpomínková kultura
  Památník míru (Brno, Česko)
  pamětní desky
  pamětní kameny
  památná místa
  rodné domy
  mohyla Ivančena (Lysá hora, Beskydy, Česko)
  pomníky
  vojenské památníky
  válečné památníky
  monuments
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (35) - Books
  (2) - Video records
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 7. pamětní desky
  desky pamětní
  vzpomínková kultura
  památníky
  pamětní kameny
  memorial tablets
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. pamětní kameny
  kameny pamětní
  pamětní desky
  vzpomínková kultura
  stolpersteiny
  památníky
  memorial stones
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. pomníky
  Pomník U Kalicha (Kutná Hora, Česko)
  Pomník prezidenta Edvarda Beneše (Brno, Česko)
  vzpomínková kultura
  Památník míru (Brno, Česko)
  Pomník Friedricha Ludwiga Jahna (Špitálský vrch, Výhledská vrchovina, Česko)
  Díky Ameriko! (Plzeň, Česko : pomník)
  Díky Ameriko! (Plzeň, Česko : pomník)
  Pomník Jana Sladkého Koziny, Hrádek, vrch (Domažlice, Česko)
  Pomník Mistra Jana Husa, Staroměstské náměstí (Praha, Česko)
  jezdecké sochy
  památníky
  memorials
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (26) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. sociální paměť
  kolektivní paměť
  skupinová paměť
  historická paměť
  paměť sociální
  paměť kolektivní
  paměť skupinová
  paměť historická
  vzpomínková kultura
  masmédia a dějiny
  předkové
  historické vědomí
  národní identita
  sociální skupiny
  univerzální vědomí
  vyrovnání se s minulostí
  paměť
  social memory
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (143) - Books
  (2) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading