Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0312147 t150a^"
 1. biodiverzita
  biologická diverzita
  diverzita (biologie)
  biologická rozmanitost
  diverzita biologická
  rozmanitost biologická
  reintrodukce
  geodiverzita
  Mezinárodní den biodiverzity
  biologická invaze
  ekologická heterogenita
  ekotonální společenstva
  rostlinné indikátory
  agrobiodiverzita
  druhová rozmanitost
  obecná ekologie
  biodiversity
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (10) - Soubor věcných témat
  (248) - Books
  (1) - Video records
  (27) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (6) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. biologické druhy
  druhy (biologie)
  druhy biologické
  čárové kódování DNA
  reintrodukce
  genetické zdroje
  genofondy
  vznik druhů
  chráněné druhy
  druhová rozmanitost
  ohrožené druhy
  živé organismy
  biological species
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 3. biologie
  biologické vědy
  vědy biologické
  reintrodukce
  biologická data
  biologická olympiáda
  biologická psychiatrie
  biologové
  bioložky
  biomedicína
  dějiny biologie
  filozofie biologie
  matematická biologie
  molekulární biotechnologie
  paleobiologie
  přírodopis
  přírodověda
  systémová biologie
  aerobiologie
  agrobiologie
  anatomie
  aplikovaná biologie
  astrobiologie
  behaviorální biologie
  biogeografie
  biokybernetika
  biologická systematika
  biologická technika
  biologický výzkum
  biologie lesa
  biologie člověka
  biosémiotika
  botanika
  chronobiologie
  eidetická biologie
  etnobiologie
  evoluční biologie
  experimentální biologie
  forenzní biologie
  fotobiologie
  fyziologie
  genetika
  geobiologie
  gravitační biologie
  hydrobiologie
  imunobiologie
  kognitivní biologie
  konzervační biologie
  kryobiologie
  lékařská biologie
  mikrobiologie
  molekulární biologie
  morfologie (biologie)
  obecná biologie
  populační biologie
  počítačová biologie
  somatologie
  syntetická biologie
  vývojová biologie
  zoologie
  přírodní vědy
  biology
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - t100i
  (22) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100r
  (59) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (484) - Books
  (5) - Video records
  (1) - Manuscripts
  (13) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (1) - ARTICLES
  (69) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (110) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1000+) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. introdukce rostlin
  reintrodukce
  aklimatizace rostlin
  invaze rostlin
  nepůvodní druhy rostlin
  ekologie rostlin
  plant introduction
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 5. introdukce živočichů
  reintrodukce
  aklimatizace živočichů
  invaze živočichů
  nepůvodní druhy živočichů
  ekologie živočichů
  animal introduction
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading