Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0260250 t150a^"
 1. aktuální členění věty
  funkční větná perspektiva
  kontextové členění věty
  intonace (fonetika)
  slovosled
  téma a réma
  věta (lingvistika)
  functional sentence perspective
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. infinitivní věta
  věta infinitivní
  infinitiv
  věta (lingvistika)
  infinitive clause
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. jednoduchá věta
  věta jednoduchá
  věta (lingvistika)
  simple sentence
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. souvětí
  věta složená
  složená věta
  vedlejší věta
  věta (lingvistika)
  sentence
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. syntax
  větná skladba
  skladba větná
  větosloví
  strukturní syntax
  konektory (lingvistika)
  přímá řeč
  elipsa (syntax)
  jmenné fráze
  koordinace (lingvistika)
  logická syntax
  nominalizace
  polovětné vazby
  slovesné fráze
  slovosled
  subordinace (lingvistika)
  věta (lingvistika)
  syntax
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - Soubor věcných témat
  (643) - Books
  (1) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  (2) - Electronic books
  (4) - ARTICLES
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. tázací věta
  věta tázací
  věta (lingvistika)
  interrogative sentence
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. větné členy
  členy větné
  doplněk (lingvistika)
  podmět (lingvistika)
  příslovečné určení
  přístavek (lingvistika)
  přísudek
  přívlastek
  věta (lingvistika)
  clause complements
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.