Search results

 1. aktivní stárnutí
  aktivní stáří
  stárnutí aktivní
  stáří aktivní
  aktivizace seniorů
  osoby 50+
  zaměstnávání osob 50+
  kvalita života
  senioři
  životní styl
  stárnutí
  stáří
  active aging
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (1) - Electronic books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 2. péče o seniory
  péče o staré lidi
  geriatrická péče
  péče geriatrická
  sendvičová generace
  seniorky
  senioři
  aktivizace seniorů
  smyslová aktivizace
  zdravotně-sociální péče
  older people's care
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (55) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (7) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 3. senioři
  staří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  aktivizace seniorů
  geronticida
  osoby se specifickými potřebami
  aktivní stárnutí
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  zařízení sociální péče
  století lidé
  století lidé
  Mezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  domácí péče
  geriatrie
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  older people
  Soubor věcných témat
  (18) - Soubor věcných témat
  (275) - Books
  (34) - Video records
  (1) - Audio documents
  (7) - Electronic sources
  (3) - Electronic books
  (10) - Electronic books for the visually impaired
  (68) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Soubor věcných témat
  (3) - t100i
  (26) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (34) - Soubor věcných témat
  (578) - Books
  (5) - Video records
  (5) - Electronic sources
  (9) - Electronic books for the visually impaired
  (6) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (29) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. zdravotně-sociální služby
  služby zdravotně-sociální
  sociálně-zdravotní služby
  služby sociálně-zdravotní
  aktivizace seniorů
  tísňová péče
  sociální služby
  medical social service
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (12) - Books
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  subject heading

  subject heading