Search results

 1. autentizace uživatele
  ověření identity uživatele
  autentifikace uživatele
  autentikace uživatele
  digitální identita
  autorizace uživatele
  počítačová bezpečnost
  user authentication
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. avatary (virtuální realita)
  avataři (virtuální realita)
  internetová komunikace
  počítačové hry
  virtuální realita
  digitální identita
  avatars (virtual reality)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. digitální technologie
  technologie digitální
  digitální identita
  digitální vyprávění
  digitální vyprávění
  výpočetní technika
  informační a komunikační technologie
  informační a komunikační technologie
  digitální technika
  technologie
  digital technologies
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  (1) - Electronic sources
  (8) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. identifikace osob
  rozpoznávání mluvčího
  vojenské identifikační známky
  digitální identita
  databáze DNA
  exhumace
  kriminalistická odorologie
  osobní doklady
  rekognice (kriminalistika)
  biometrická identifikace
  genetická daktyloskopie
  otisky prstů
  kriminalistická technika
  identification of persons
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  (3) - Video records
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. identita
  integrita (psychologie)
  autenticita (psychologie)
  digitální identita
  reminiscenční terapie
  identifikace (psychologie)
  identifikace (psychologie)
  emancipace
  egopsychologie
  identita v literatuře
  psychologie osobnosti
  kulturní identita
  náboženská identita
  národní identita
  politická identita
  regionální identita
  sexuální identita
  sociální identita
  tribalismus
  identity
  Soubor věcných témat
  (1) - t111n
  (17) - Soubor věcných témat
  (170) - Books
  (11) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading