Search results

 1. lidský kapitál
  lidské zdroje
  kapitál lidský
  zdroje lidské
  interní marketing
  talent management
  interní marketing
  360stupňová zpětná vazba
  kulturní kapitál
  národní bohatství
  personální služby
  znalostní ekonomika
  kapitál
  human capital
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (46) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. manažerská komunikace
  komunikace manažerská
  komunikace v řízení
  interní marketing
  management
  sociální komunikace
  communication in management
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (58) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 3. marketing
  privátní značky
  obsahový marketing
  sportovní marketing
  interní marketing
  prodej
  cílený marketing
  demarketing
  doprovodné služby
  event marketing
  guerilla marketing
  interkulturní marketing
  internetový marketing
  krizový marketing
  marketing inovací
  marketingová komunikace
  marketingový audit
  marketingový management
  marketingový výzkum
  mezinárodní marketing
  mobil marketing
  neuromarketing
  personální marketing
  portfoliová analýza
  průmyslový marketing
  přímý marketing
  segmentace trhu
  sociální marketing
  strategický marketing
  telemarketing
  testování výrobků
  zdravotnický marketing
  zelený marketing
  marketing
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (32) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (344) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Audio documents
  (2) - Electronic sources
  (5) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. personální management
  personalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  sociální audit
  fluktuace zaměstnanců
  kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  age management
  assessment centra
  diversity management
  hodnocení pracovníků
  interní marketing
  kompetenční modely
  outplacement
  personální audit
  personální marketing
  povýšení zaměstnanců
  propouštění zaměstnanců
  přijímací řízení
  sociální politika podniku
  talent management
  řízení pracovního výkonu
  management
  personnel management
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (23) - Soubor věcných témat
  (358) - Books
  (3) - Video records
  (9) - Electronic books for the visually impaired
  (29) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. pracovní motivace
  profesní motivace
  motivace pracovní
  motivace profesní
  motivace zaměstnanců
  interní marketing
  pracovní spokojenost
  interní marketing
  hodnocení pracovníků
  motivace
  employee motivation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen akcí
  (4) - Soubor věcných témat
  (38) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (4) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. pracovní spokojenost
  spokojenost pracovní
  spokojenost v práci
  spokojenost zaměstnanců
  uspokojení z práce
  změna zaměstnání
  interní marketing
  kvalita života
  pracovní motivace
  psychologie práce
  seberealizace
  zaměstnání
  práce
  job satisfaction
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (25) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. pracovní výkon
  výkon pracovní
  výkonnost pracovníků
  interní marketing
  řízení pracovního výkonu
  interní marketing
  hodnocení pracovníků
  výkon
  práce
  work performance
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (41) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading