Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0188119 t150a^"
 1. fytocenologie
  geobotanika
  rostlinná společenstva
  vegetace
  lesnická fytocenologie
  vegetační mapování
  biocenologie
  ekologie rostlin
  phytocenology
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (63) - Books
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. mapování
  mapy
  kartografie
  vegetační mapování
  geologické mapování
  topografické mapování
  mapping
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (47) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (2) - Electronic sources
  (2) - Attachment
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 3. rostlinná společenstva
  společenstva rostlinná
  travinno-bylinná společenstva
  fytocenologie
  rostlinné populace
  vegetační mapování
  křovinná společenstva
  lesní rostlinná společenstva
  luční rostlinná společenstva
  mokřadní rostlinná společenstva
  monokultury
  nivní rostlinná společenstva
  paseková společenstva
  plevelná společenstva
  pobřežní rostlinná společenstva
  polní rostlinná společenstva
  pouštní rostlinná společenstva
  ruderální rostlinná společenstva
  skalní rostlinná společenstva
  společenstva kulturních rostlin
  stepní rostlinná společenstva
  suchomilná rostlinná společenstva
  suťová rostlinná společenstva
  suťové lesy
  vodní rostlinná společenstva
  vysokohorská rostlinná společenstva
  vřesovištní společenstva
  úhorová společenstva
  biocenózy
  vegetace
  plant communities
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (102) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (1) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (13) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. vegetace
  biogeocenologie
  botanický průzkum
  flóra
  fytocenologie
  geobotanika
  monokultury
  reliktní bory
  rostliny
  vegetační mapování
  krajinná zeleň
  liniová zeleň
  rostlinná společenstva
  synantropní vegetace
  vegetační doprovod
  veřejná zeleň
  ekologie rostlin
  vegetation
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (157) - Books
  (3) - Cartographics documents
  (8) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (32) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.