Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0180127 t150a^"
 1. hermeneutika
  eidetická biologie
  interpretace textů
  textologie
  textová analýza
  textová lingvistika
  biblická hermeneutika
  gematrie
  interpretace (filozofie)
  hermeneutics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (8) - Soubor věcných témat
  (140) - Books
  (1) - Electronic books
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. interpretace a přijetí literárního díla
  recepce literárního díla
  literární interpretace
  interpretace literární
  přijetí a interpretace literárního díla
  kulturní materialismus
  literárněvědné rozbory
  nová kritika
  nový historismus
  interpretace textů
  interpretation and reception of literature
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (5) - Video records
  (3) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  (2) - Electronic books
  (2) - Attachment
  (28) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. interpretace posvátných textů
  interpretace posvátných spisů
  interpretace textů
  biblická interpretace
  interpretace Koránu
  interpretation of sacred texts
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. sémantika
  biosémantika
  intenzifikace (lingvistika)
  palindromy
  interpretace textů
  abstraktní pojmy
  determinace (lingvistika)
  diskurzivní analýza
  indexické výrazy
  kvantifikace (lingvistika)
  logická sémantika
  modalita (lingvistika)
  onomaziologie
  posesivita (lingvistika)
  psychosémantika
  strukturní sémantika
  vágnost slov
  lingvistika
  semantics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (17) - Soubor věcných témat
  (474) - Books
  (1) - Electronic sources
  (5) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. textová analýza
  analýza textová
  porozumění textu
  interpretace textů
  jazyková analýza
  hermeneutika
  textologie
  textual criticism
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (234) - Books
  (1) - Attachment
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 6. vědecká metodologie
  metodologie vědecká
  metodologie vědy
  metateorie
  interpretace textů
  typologie (vědecká metoda)
  typologie (filozofie)
  orální historie
  bibliografické citace
  hypotéza
  kontextuální analýza
  redukcionismus
  srovnávací metody
  strukturní analýza
  věda
  scientific methodology
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (101) - Books
  (1) - Electronic books
  (4) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading