Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0176604 t150a^"
 1. mezinárodní a vnitrostátní právo
  právo mezinárodní a vnitrostátní
  vnitrostátní a mezinárodní právo
  právo vnitrostátní a mezinárodní
  prostor pro uvážení
  právo
  international and municipal law
  prawo międzynarodowe i prawo krajowe
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (53) - Books
  (13) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. právní principy
  principy právní
  právní zásady
  zásady právní
  obecné právní zásady
  zásada předběžné opatrnosti
  komplementarita (právo)
  nestrannost a nezávislost rozhodců
  prostor pro uvážení
  autonomie vůle
  nezávislost soudců
  přednost evropského práva
  zásada proporcionality
  přednost evropského práva
  revizní princip v trestním řízení
  zásada proporcionality
  odmítnutí spravedlnosti
  právo
  legal principles
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (30) - Books
  (24) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. soudní rozhodnutí a stanoviska
  rozhodnutí a stanoviska soudní
  judikáty
  uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
  závaznost soudních rozhodnutí
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v obchodních věcech
  uznání cizích rozhodnutí v trestních věcech
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v obchodních věcech
  prostor pro uvážení
  právní skutečnosti
  rozsudky v občanském soudním řízení
  smír
  smír
  precedenční právo
  právní moc
  překážka věci pravomocně rozhodnuté
  soudní nálezy a usnesení
  soudy
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v občanském soudním řízení
  exekuce
  odůvodnění rozhodnutí soudu
  rozhodčí nálezy
  soudní rehabilitace
  zbavení způsobilosti k právním úkonům
  soudnictví
  judgments
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (692) - Books
  (4) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (419) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (4) - Souborný záznam integračního zdroje
  (40) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (100) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.