Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0171828 t150a^"
 1. protiprávní úkony
  úkony protiprávní
  protiprávní jednání
  jednání protiprávní
  delikty
  zkoušky spolehlivosti (policie)
  whistleblowing
  nemajetková újma
  nemajetková újma
  mezinárodně protiprávní chování
  okolnosti vylučující protiprávnost
  příčinná souvislost
  plagiátorství
  správní delikty
  zneužití práva
  torts
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (25) - Books
  (17) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading