Search results

 1. právní jednání
  jednání právní
  právní skutečnosti
  jednatelství bez příkazu
  právní úkony
  způsobilost k právním úkonům
  jednání
  legal proceedings
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (17) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. 2.právo

  právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní metodologie
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a film
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  teisė
  Pravo
  právo
  Pravo
  prawo
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (10) - t100i
  (123) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - t100r
  (1) - t110n
  (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (61) - Soubor věcných témat
  (19) - t150r
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (13) - Audio documents
  (12) - Electronic sources
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  (82) - ARTICLES
  (28) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (10) - Souborný záznam integračního zdroje
  (101) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - xzri
  (322) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. soudní rozhodnutí a stanoviska
  rozhodnutí a stanoviska soudní
  judikáty
  závaznost soudních rozhodnutí
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v obchodních věcech
  uznání cizích rozhodnutí v trestních věcech
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v obchodních věcech
  prostor pro uvážení
  právní skutečnosti
  rozsudky v občanském soudním řízení
  smír
  smír
  precedenční právo
  právní moc
  překážka věci pravomocně rozhodnuté
  soudní nálezy a usnesení
  soudy
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v občanském soudním řízení
  exekuce
  odůvodnění rozhodnutí soudu
  rozhodčí nálezy
  soudní rehabilitace
  zbavení způsobilosti k právním úkonům
  soudnictví
  judgments
  Soubor věcných témat
  (18) - Soubor věcných témat
  (650) - Books
  (6) - Electronic sources
  (419) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (4) - Souborný záznam integračního zdroje
  (38) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (73) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. správní rozhodnutí a stanoviska
  rozhodnutí a stanoviska správní
  nicotnost rozhodnutí
  právní skutečnosti
  správní řízení
  správní uvážení
  správní právo procesní
  administrative judgments
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  (29) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading