Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0130123 t150a^"
 1. insolvenční řízení
  řízení insolvenční
  úpadkové trestné činy
  insolvenční správci
  konkurzní a vyrovnací řízení
  oceňování pohledávek
  platební neschopnost
  úpadek podniku
  oddlužení
  občanské soudní řízení
  insolvency proceedings
  Soubor věcných témat
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (10) - Soubor věcných témat
  (62) - Books
  (82) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. pohledávky
  započtení pohledávek
  oceňování pohledávek
  vymáhání pohledávek
  závazkové právo
  receivables
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (34) - Books
  (1) - Electronic sources
  (70) - ARTICLES
  (8) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading