Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0128252 t150a^"
 1. geografický prostor
  prostor (geografie)
  prostor geografický
  myšlenkové mapy
  prostorové vnímání
  behaviorální geografie
  geographical space
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. kreativita
  tvořivost
  kreativní destrukce
  vhled
  představy (psychologie)
  fantazie
  imaginace
  myšlenkové mapy
  představivost
  tvořivé hry
  tvůrčí myšlení
  tvůrčí osobnost
  kolektivní kreativita
  psychologie
  creative ability
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (222) - Books
  (14) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. mozek
  chemie mozku
  myšlenkové mapy
  nemoci mozku
  neurokranium
  neuroplasticita
  neuropsychologie
  nootropika
  poranění mozku
  stimulace mozku
  virtuální mozek
  hematoencefalická bariéra
  mezimozek
  mozeček
  mozková dominance
  mozková kůra
  mozkové hemisféry
  mozkové laloky
  centrální nervový systém
  brain
  Soubor věcných témat
  (18) - Soubor věcných témat
  (276) - Books
  (18) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. psychologie
  veterinární psychologie
  psychologie a umění
  psychologové
  psycholožky
  afekty
  aplikovaná psychologie
  asociace (psychologie)
  biopsychologie
  deprivace (psychologie)
  diferenciální psychologie
  dějiny psychologie
  ego
  egopsychologie
  emoce
  empirická psychologie
  etnopsychologie
  evoluční psychologie
  existenciální psychologie
  experimentální psychologie
  fantazie
  feministická psychologie
  fenomenologická psychologie
  frenologie
  fyziognomie
  fyziologická psychologie
  gestalt psychologie
  grafologie
  grafomotorika
  hlubinná psychologie
  humanistická psychologie
  imaginace
  instinkty
  interkulturní psychologie
  intimita
  intuice
  kauzální atribuce
  klinická psychologie
  kognitivní psychologie
  komplexy (psychologie)
  kreativita
  kvantová psychologie
  lidská psychika
  lidská přirozenost
  lidské chování
  literatura a psychologie
  lékařská psychologie
  matematická psychologie
  melancholie
  mentální chronometrie
  myšlenkové mapy
  narativní psychologie
  neurolingvistické programování
  neuropsychologie
  obecná psychologie
  paměť
  parapsychologie
  pasivita (psychologie)
  pastorální psychologie
  patopsychologie
  pedagogická psychologie
  podvědomí
  pozitivní psychologie
  pozornost
  projekce (psychologie)
  prožitek
  psychická traumata
  psychoanalýza
  psychobiologie
  psychodiagnostika
  psychodynamika
  psychofyzika
  psychohygiena
  psychologická metodologie
  psychologické směry
  psychologické testy
  psychologické školy
  psychologický výzkum
  psychologie a filozofie
  psychologie a náboženství
  psychologie dítěte
  psychologie handicapu
  psychologie osobnosti
  psychologie pohlaví
  psychologie práce
  psychologie rodiny
  psychologie zdraví
  psychologie životní cesty
  psychometrie
  psychomotorika
  psychoonkologie
  psychosomatika
  psychosémantika
  psychosémiotika
  představivost
  sebevýchova
  sebeřízení
  self
  senzibilita
  sny
  sociální psychologie
  speciální psychologie
  srovnávací psychologie
  transpersonální psychologie
  tvůrčí myšlení
  vizualizace (psychologie)
  výkon
  výrazová psychologie
  vývojová psychologie
  vědomí
  vůle
  školní psychologie
  psychology
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - t100i
  (22) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (112) - Soubor věcných témat
  (5) - t150r
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (8) - Electronic sources
  (10) - Electronic books for the visually impaired
  (15) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (22) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (140) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. řešení problémů
  Londýnská věž (test)
  učení
  kolektivní inteligence
  filozofické poradenství
  kolektivní inteligence
  Ho'oponopono
  metoda Action Learning
  facilitace
  laterální myšlení
  management konfliktů
  myšlenkové mapy
  kognitivní psychologie
  problem solving
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (132) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 6. tvůrčí myšlení
  myšlení tvůrčí
  kreativní myšlení
  myšlení kreativní
  tvořivé myšlení
  myšlení tvořivé
  kreativita
  laterální myšlení
  myšlenkové mapy
  tvůrčí osobnost
  tvůrčí práce
  myšlení
  psychologie
  creative thinking
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (77) - Books
  (3) - Video records
  (1) - Electronic books
  (1) - Attachment
  subject heading

  subject heading

 7. učení
  vzájemné učení
  návyky
  vizuální učení
  doučování
  pojmové vyučování
  psychodidaktika
  autoregulace učení
  instrumentální obohacování (metoda)
  učení
  kompetence k učení
  koncentrace (psychologie)
  motorické učení
  trénink paměti
  motorické učení
  autonomní učení
  behaviorální terapie
  myšlenkové mapy
  paměť
  řešení problémů
  learning
  Soubor věcných témat
  (19) - Soubor věcných témat
  (217) - Books
  (2) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (2) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading