Search results

 1. intertextualita
  intertextovost
  intermedialita
  intertemedialita
  kompilace (literatura)
  texty
  intertextuality
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (26) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. literární vlivy
  vlivy literární
  literární vlivy (americké)
  literární vlivy (italské)
  literární vlivy (řecké)
  literární vlivy (španělské)
  literární vlivy (evropské)
  literární vlivy (německé)
  literární vlivy (ruské)
  intermedialita
  literární vlivy (antické)
  intertemedialita
  kulturní vlivy
  literární vlivy (anglické)
  literární vlivy (francouzské)
  literární vlivy (české)
  literární komparatistika
  literary influences
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (41) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. literatura a umění
  umění a literatura
  intermedialita
  ekfráze
  ekphrasis
  intertemedialita
  literatura
  umění
  literature and art
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (41) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. 4.média

  média
  antropologie médií
  dějiny médií
  filozofie médií
  sociální média
  teorie médií
  teorie médií
  filozofie médií
  kulturální studia
  masmédia
  mediální umění
  audiovizuální média
  elektronická média
  intermedialita
  multimédia
  vizuální média
  media
  Soubor věcných témat
  (9) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - Soubor věcných témat
  (224) - Books
  (2) - Video records
  (10) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. multimediální umění
  umění multimediální
  intermedialita
  mediální umění
  multimédia
  video art
  umění
  multimedial art
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading