Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0106108 t155a^"
 1. vysokoškolské kvalifikační práce
  vědecko-kvalifikační práce
  bakalářské práce
  diplomové práce
  disertace
  doktorské disertace
  habilitační práce
  kandidátské disertace
  rigorózní práce
  academic theses
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (7) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (8) - Books
  form/genre

  form/genre