Search results

 1. porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
  ADHD
  hyperaktivita s poruchou pozornosti
  lehká mozková dysfunkce
  porucha ADHD
  hyperkinetická porucha
  hyperaktivita
  hyperaktivní děti
  lidské chování
  porucha pozornosti
  pozornost
  funkční poruchy (lékařství)
  poruchy chování
  attention deficit hyperactivity disorder
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (60) - Books
  (1) - Graphics
  (3) - Video records
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. problémové děti
  děti problémové
  děti se sociálním znevýhodněním
  děti ulice
  etopedie
  problémové rodiny
  problémoví žáci
  hyperaktivní děti
  děti
  problem children
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (35) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading