Search results

 1. hodnocení zdravotního stavu
  posuzování zdravotního stavu
  posuzování stavu zdravotního
  hodnocení stavu zdravotního
  psychologické posudky
  lékařská posudková činnost
  posudkové lékařství
  zdravotní politika
  zdravotní způsobilost
  zdravotní stav obyvatelstva
  population health status assessment
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. kvalita života
  aktivní stárnutí
  huna
  hygge
  pracovní spokojenost
  reminiscenční terapie
  sociální ukazatele
  zdravotní stav obyvatelstva
  zdraví a nemoc
  životní styl
  životní úroveň
  quality of life
  Kvaliteta života
  gyvenimo kokybė
  kvalita života
  Kvaliteta življenja
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (160) - Books
  (6) - Video records
  (3) - Electronic sources
  (6) - Electronic books for the visually impaired
  (18) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. nemocnost
  zdravotní stav obyvatelstva
  nemoci
  demografická statistika
  morbidity
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (2) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. podpora zdraví
  ochrana veřejného zdraví
  ochrana zdraví
  veřejné zdravotnictví
  veřejné zdraví
  výchova ke zdraví
  zdravotní prevence
  zdravotní stav obyvatelstva
  zdraví
  zdravotní politika
  health promotion
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - Soubor věcných témat
  (76) - Books
  (3) - Electronic books
  (1) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. veřejné zdraví
  zdraví veřejné
  deratizace
  dezinsekce
  hodnocení zdravotních rizik
  hygienické služby
  ochrana veřejného zdraví
  podpora zdraví
  zdravotní stav obyvatelstva
  zdraví
  public health
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (8) - Soubor věcných témat
  (138) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 6. zdraví
  podpora zdraví
  psychologie zdraví
  péče o zdraví
  trestné činy proti zdraví
  výchova ke zdraví
  zdravotní politika
  zdravotní stav obyvatelstva
  zdraví a hygiena
  živočichové a lidské zdraví
  duševní zdraví
  ochrana zdraví
  reprodukční zdraví
  tělesné zdraví
  veřejné zdraví
  zdraví a nemoc
  zdraví zvířat
  health
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (16) - Soubor věcných témat
  (309) - Books
  (12) - Video records
  (4) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (78) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. zdravotní průkazy
  průkazy zdravotní
  zdravotní stav obyvatelstva
  osobní doklady
  zdravotnická dokumentace
  health cards
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. zdravotní způsobilost
  způsobilost pro výkon povolání
  způsobilost zdravotní
  hodnocení zdravotního stavu
  profese
  zdravotní stav obyvatelstva
  health aptitude
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (1) - Video records
  (8) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading