Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0094311 t150a^"
 1. bankovní záruky
  záruky bankovní
  bankovnictví
  zajištění závazků
  zajištění závazků
  zajištění obchodních závazkových vztahů
  bank guarantee
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. smluvní pokuty
  pokuty smluvní
  zajištění obchodních závazkových vztahů
  závazkové právo
  pokuty
  zajištění závazků
  contractual penalties
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (14) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 3. zástavní právo
  právo zástavní
  zajištění obchodních závazkových vztahů
  zajištění závazků
  práva k cizím věcem
  liens
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (29) - Books
  (30) - ARTICLES
  (14) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 4. závazkové právo
  právo závazkové
  obligační právo
  právo obligační
  prodlení s plněním peněžitého dluhu
  pohledávky
  zajištění závazků
  zajištění závazků
  volba práva
  culpa in contrahendo
  bezdůvodné obohacení
  smluvní pokuty
  smluvní právo
  závazky
  narovnání (právo)
  odpovědnost za škodu
  soukromé právo
  law of obligations
  Soubor věcných témat
  (1) - t100r
  (12) - Soubor věcných témat
  (196) - Books
  (78) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (15) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading