Search results

 1. inovační politika
  inovace
  podpora vědy a výzkumu
  technologický rozvoj
  vědní politika
  veřejná politika
  innovation policy
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. podpora vědy a výzkumu
  podpora výzkumu a vědy
  inovační politika
  mecenášky
  mecenáši
  mecenášství
  věda
  vědecký výzkum
  vědní politika
  promotion of science and research
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. věda
  teologie a věda
  definice
  věda a válka
  duchovní dějiny
  nové paradigma
  podpora vědy a výzkumu
  popularizace vědy
  praktické vědy
  propedeutika
  pseudověda
  sociologie vědy
  vědci
  vědecká komunikace
  vědecké sbírky
  vědecký výzkum
  vědkyně
  vědní politika
  ženy ve vědě
  dějiny vědy
  filozofie a věda
  filozofie vědy
  historiografie vědy
  klasifikace věd
  kritika vědy
  literatura a věda
  management vědy a výzkumu
  nanověda
  pansofie
  paradigma vědy
  právo a věda
  renesanční věda
  teorie vědy
  věda a politika
  věda a příroda
  věda a společnost
  věda a technika
  věda a umění
  věda a víra
  vědecká metodologie
  vědecká práce
  vědecká teorie
  vědecké důkazy
  vědecké informace
  vědecké myšlení
  vědecké teorie
  science
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen korporací
  (45) - Soubor věcných témat
  (493) - Books
  (11) - Video records
  (4) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (24) - ARTICLES
  (15) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (21) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. vědecká diplomacie
  diplomacie vědecká
  diplomacie vědy
  akademická diplomacie
  diplomacie akademická
  věda a politika
  diplomacie
  vědní politika
  science diplomacy
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. výzkum a vývoj
  věda a výzkum
  prototypy výrobků
  programy a projekty
  vědní politika
  vědecký výzkum
  research and development
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (4) - Soubor věcných témat
  (416) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (25) - Video records
  (5) - Electronic sources
  (44) - ARTICLES
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (40) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading