Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0093106 t150a^"
 1. bibliografické citace
  citace bibliografické
  bibliometrické ukazatele
  citační analýza
  citační rejstříky
  impakt faktor
  knihovnictví
  vědecká metodologie
  standard citation forms
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  (1) - Electronic sources
  (8) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. hypotéza
  definice
  logika
  vědecká metodologie
  hypothesis
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (20) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. interpretace textů
  hermeneutika
  sémantika
  textová analýza
  interpretace a přijetí literárního díla
  interpretace posvátných textů
  vědecká metodologie
  interpretation of texts
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (59) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. konceptualizace náboženství
  náboženství
  religionistika
  teorie náboženství
  vědecká metodologie
  conceptualisation of religion
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. kontextuální analýza
  kontextová analýza
  analýza kontextuální
  analýza kontextová
  vědecká metodologie
  contextual analysis
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. metateorie
  teorie o teorii
  paradigma vědy
  vědecká metodologie
  vědecká teorie
  metatheory
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. orální historie
  historie orální
  biografická metoda
  narativita
  historiografie
  vyprávění
  vědecká metodologie
  oral history
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (76) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 8. redukcionismus
  vědecká metodologie
  reductionism
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. srovnávací metody
  vědecká komparace
  komparativní metody
  komparativní analýza
  srovnávací analýza
  metody srovnávací
  metody komparativní
  analýza komparativní
  analýza srovnávací
  komparace vědecká
  komparativní výzkum
  vědecká metodologie
  comparative methods
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (344) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (23) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. strukturní analýza
  strukturální analýza
  analýza strukturní
  analýza strukturální
  strukturální antropologie
  rentgenová strukturní analýza
  strukturní analýza organických látek
  vědecká metodologie
  structural analysis
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (16) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.