Search results

 1. hematoencefalická bariéra
  mozková krevní bariéra
  krevní mozková bariéra
  krevně mozková bariéra
  bariéra mozková krevní
  bariéra krevní mozková
  bariéra krevně mozková
  bariéra hematoencefalická
  krevní cévy
  krevní oběh
  transferinové receptory
  mozek
  blood-brain barrier
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. membránové receptory
  buněčné receptory
  receptory membránové
  receptory buněčné
  buněčné membrány
  adenosinové receptory
  membránové procesy
  adenosinové receptory
  nukleosidy
  membránové procesy
  dopaminové receptory
  inzulinové receptory
  toll-like receptory
  transferinové receptory
  membrane receptors
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading