Search results

 1. barmština
  tibetobarmské jazyky
  Burmese language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. iovština
  yiština
  yi (jazyk)
  jazyk yi
  tibetobarmské jazyky
  Yi language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. jazyk anong
  anong (jazyk)
  anoong (jazyk)
  jazyk anoong
  tibetobarmské jazyky
  Anong language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. jazyk hmar
  hmar (jazyk)
  jazyk hamar
  hamar (jazyk)
  jazyk mhar
  mhar (jazyk)
  jazyk hmari
  hmari (jazyk)
  tibetobarmské jazyky
  Hmar language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. jazyk kadaw
  kadaw (jazyk)
  tibetobarmské jazyky
  Kadaw language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. jazyk karbi
  karbi (jazyk)
  mikirština
  tibetobarmské jazyky
  Karbi language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. jazyk lahu
  lahu (jazyk)
  tibetobarmské jazyky
  Lahu language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. jazyk nasi
  nasi (jazyk)
  jazyk moso
  moso (jazyk)
  jazyk lomi
  lomi (jazyk)
  lolo (jazyk)
  jazyk lolo
  rukopisy dongba
  tibetobarmské jazyky
  Naxi language
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. jazyk newari
  newari (jazyk)
  tibetobarmské jazyky
  Newari language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 10. jazyk pyen
  pyen (jazyk)
  jazyk phen
  phen (jazyk)
  tibetobarmské jazyky
  Pyen language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading