Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0090490 t150a^"
 1. informační systémy
  zdravotnické informační systémy
  RISA (informační systém)
  IS/STAG (informační systém)
  MFG/PRO (informační systém)
  MINSK-ARDIS (informační systém)
  OKpráce (informační systém)
  audit informačních systémů
  informační bezpečnost
  informační technologie
  informační výkon
  AISON (informační systém)
  CLICOM
  CLIDATA
  IS/STAG (informační systém)
  ISA (informační systém)
  MFG/PRO (informační systém)
  MINSK-ARDIS (informační systém)
  OKpráce (informační systém)
  RISA (informační systém)
  United Nations Bibliographic Information System
  distribuované informační systémy
  dokumentografické informační systémy
  environmentální informační systémy
  faktografické informační systémy
  geografické informační systémy
  informační systémy veřejné správy
  metainformační systémy
  multimediální informační systémy
  online informační systémy
  osobní informační systémy
  podnikové informační systémy
  právní informační systémy
  univerzitní informační systémy
  information systems
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (142) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Attachment
  (17) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. registr smluv
  právní smlouvy
  informační systémy veřejné správy
  contracts register
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. veřejná správa
  správa veřejná
  okupační správa
  transparentnost (politika)
  byrokracie
  etika veřejné správy
  konflikt zájmů
  občanské poradenství
  společný hodnotící rámec (model)
  stížnosti občanů
  veřejná politika
  veřejné služby
  decentralizace
  ekonomika veřejné správy
  elektronická veřejná správa
  finanční kontrola
  informační systémy veřejné správy
  kontrolní orgány
  kontrolní činnost
  management veřejné správy
  neslučitelnost funkcí
  nečinnost veřejné správy
  pozemková správa
  působnost veřejné správy
  správní dějiny
  správní obvody
  správní orgány
  státní správa
  transparentnost (politika)
  územní samospráva
  územní správa
  public administration
  Soubor věcných témat
  (5) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (28) - Soubor věcných témat
  (530) - Books
  (2) - Video records
  (6) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (204) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (39) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (82) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.