Search results

 1. filozofie sociálních věd
  sociální vědy
  filozofie
  philosophy of social sciences
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. gerontologie
  gerontologové
  gerontoložky
  zdraví a hygiena seniorů
  gerontopsychologie
  senioři
  stáří
  gerontopsychiatrie
  geriatrie
  sociální gerontologie
  gerontagogika
  lékařství
  sociální vědy
  gerontology
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (59) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. humanitní vědy
  vědy humanitní
  digital humanities
  humanitní vzdělávání
  sociální vědy
  historické vědy
  společenské vědy
  humanities
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (35) - Books
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. komunikační věda
  věda komunikační
  mediální komunikace
  sociální komunikace
  výzkum médií
  sociální vědy
  communication science
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. policejní vědy
  vědy policejní
  forenzní vědy
  policie
  sociální vědy
  police science
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (1) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. sociální informatika
  informatika sociální
  sociální vědy
  aplikovaná informatika
  social informatics
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. sociální vědci
  vědci sociální
  sociální vědkyně
  sociální vědy
  vědci
  social scientists
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. sociální vědkyně
  vědkyně sociální
  sociální vědci
  sociální vědy
  vědkyně
  women social scientists
  Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. sociální výzkum
  sociálněvědní výzkum
  výzkum sociální
  výzkum sociálněvědní
  komparativní výzkum
  vědecký výzkum
  biografická metoda
  sociologický výzkum
  sociální vědy
  sociálněpedagogický výzkum
  sociálněpsychologický výzkum
  akční výzkum
  biografická metoda
  dotazníky
  dotazování
  hloubkový rozhovor
  obsahová analýza
  rozhovor
  výzkum médií
  social research
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (97) - Books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. společenské vědy
  vědy společenské
  herní studia (věda)
  genderová studia
  sociální prognózování
  filozofie společenských věd
  dějiny společenských věd
  humanitní vědy
  sociální vědy
  teritoriální studia
  social sciences
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (8) - Soubor věcných témat
  (355) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (3) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading