Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0089923 t150a^"
 1. bezdomovci
  osoby bez domova
  bezdomovkyně
  tuláci
  azylové domy
  bezdomovectví
  marginální skupiny
  sociálně ohrožené skupiny
  homeless persons
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (22) - Books
  (15) - Video records
  subject heading

  subject heading

 2. bezdomovkyně
  ženy bez domova
  azylové domy
  bezdomovci
  bezdomovectví
  marginální skupiny
  sociálně ohrožené skupiny
  homeless women
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. depistáž (sociální práce)
  sociální depistáž
  depistáž sociální
  prevence (sociální problémy)
  sociálně ohrožené skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  sociální práce
  survey (social work)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněné děti
  děti sociálně znevýhodněné
  mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně ohrožené rodiny
  chudé děti
  děti imigrantů
  děti uprchlíků
  problémové děti
  týrané děti
  zanedbávané děti
  děti
  sociálně ohrožené skupiny
  children with social disadvantage
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. drogově závislí
  závislí drogově
  drogově závislé osoby
  osoby drogově závislé
  narkomani
  toxikomani
  uživatelé drog
  sociálně ohrožené skupiny
  domovy se zvláštním režimem
  case management
  drogová závislost
  protidrogová terapie
  alkoholici
  alkoholičky
  kuřáci
  narcotic addicts
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (27) - Books
  (1) - Serials
  (1) - Video records
  (2) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  diskriminace
  občanská práva
  rovné postavení mužů a žen
  sociálně ohrožené skupiny
  významné roky
  European Year of Equal Opportunities for All (2007)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. chudí
  chudoba
  příjemci sociálních dávek
  žebráci
  chudé děti
  sociálně ohrožené skupiny
  poor
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (17) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 8. marginální skupiny
  okrajové skupiny
  skupiny marginální
  skupiny okrajové
  dalité
  bezdomovkyně
  marginalizace
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené skupiny
  bezdomovci
  dalité
  žebráci
  social marginality
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně znevýhodněná mládež
  mládež sociálně znevýhodněná
  děti se sociálním znevýhodněním
  sociálně ohrožené rodiny
  problémová mládež
  riziková mládež
  týraná mládež
  mládež
  sociálně ohrožené skupiny
  youth with social disadvantage
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 10. nezaměstnaní
  nezaměstnanost
  sociálně ohrožené skupiny
  unemployed
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.